Dræning af landbrugsarealer

  • Jordbruksdränering

Til et succesrigt landbrug

Forudsætningen for et succesrigt landbrug er en gennemtænkt håndtering af vandressourcerne. Et korrekt tilpasset dræn er en forudsætning for et optimalt udbytte fra marken. Marken må hverken være for fugtig eller for tør.

Uponor Infra har i mange år udviklet rør til forskellige typer dræn. Vi tilbyder dræningsløsninger, der kan dække stort set alle de krav, som stilles inden for landbrug.

Luk