Dræning af veje

  • Dränering

Reducerer risikoen for aquaplaning

Uponor IQ Drænrørssystem er et komplet udvalg af rør, dele og brønde til dræn af alle typer af  vej- og infrastrukturprojekter. Intelligente løsninger i høj kvalitet bidrager til nem håndtering og lang levetid. Monteringen forenkles af, at de stive rør leveres i lige længder på 6 meter. Systemet kan med fordel monteres i forbindelse med dræning af f.eks. vejvolde, diger og flypladser med fyldningshøjde på 0,8-6 m.

Vælg god kvalitet med slidser i toppen eller hele vejen rundt
Uponor IQ Drænrør er fremstillet i henhold til kravene til Nordic Poly Mark med ringstivhedsklassificeringen SN8. Så snart muligheden for certificering foreligger, bliver rørene godkendt.  Vi har investeret i moderne slidseteknologi, som garanterer en jævn ledning, samtidig med at der bibeholdes et godt flow.

Lang levetid
Drænsystemet har en meget god modstandsevne over for korrosion, hvilket giver lang levetid, selv ved lave pH-værdier. Polyethylen og polypropylen er også kemisk modstandsdygtig over for de fleste emner, som man kunne forestille sig i og rundt om drænrøret. Materialet har sågar meget gode slitageegenskaber.

Eksempel på anvendelsesområder:

  • Veje
  • Jernbaner
  • Flypladser
  • Deponier

 

Luk