ProFuse-drikkevandsrør

  • Tryckrör Profuse
  • Tryckrör Profuse dricksvatten

Mål 63-400 mm, som giver bedre svejseegenskaber

ProFuse er et trykrørsystem, som bruges til drikkevand, spildevand, gas og diverse procesmedier. Ved anvendelse til drikkevand bruges ProFuse blå.

ProFuse-trykrørsystemet er blevet udviklet af Britisk Gas, der ønskede et rørsystem med bedre og mere sikre svejseegenskaber end dem, der gjaldt for almindelige rør på det tidspunkt. Ud over forbedrede svejseegenskaber fik medierøret også ekstra beskyttelse i form af en kappe. Efter udviklingsarbejdet introducerede Uponor ProFuse for Britisk Gas og det øvrige engelske marked i 1998 og senere for det nordiske og tyske marked. ProFuse fremstilles i sort polyethylen PE100, som under fremstillingsprocessen dækkes med en beskyttelseskappe bestående af PP. Kappen lægges på i forskellige farver, der angiver, hvad røret skal anvendes til. På alle rør er der grå markeringer, som angiver, at røret er et kapperør.

Der er flere fordele ved PP-beskyttelseskappen:

  • Den sikrer, at PE100-røret ikke bliver beskadiget og får ridser under transport, håndtering og montering. Dermed minimeres risikoen for ridser i rørvæggen, hvilket på lang sigt vil forhindre brud.
  • Røret er særligt egnet til opgravningsfri montering.
  • Ved elektrosvejsning aftages PP-kappen. Røret har en oxidfri udvendig side, som kan svejses direkte, uden at rørene  beskadiges. Medierøret er altså altid oxidfrit under den beskyttende kappe. Kappen skal fjernes, umiddelbart inden elektrosvejserørdelen monteres.
  • Mulighed for stuksvejsning uden at fjerne kappen.

Udviklet til bedre svejseegenskaber
ProFuse-rør samles i første omgang via elektrosvejsning og stuksvejsning, men også med mekaniske samlinger. Når ProFuse-rørene svejses sammen i et ledningssystem, får samlingerne stor trækstyrke. ProFuse kan også installeres med et minimum af rørbøjninger, fordi det er nemt at bøje røret i bløde kurver. ProFuse-trykrørsystemet har stor brudstyrke og kan modstå kraftige mekaniske påvirkninger. Systemet er modstandsdygtigt over for trykstød og tryksvingninger, og det kan også klare store skred.

Luk