Markeringsbånd og -net

  • Markeringsband

Beskyt dine kabler

Kabelbeskyttelse
Kabelbeskyttelse sikrer nedgravede kabler og rør på en effektiv måde mod opgravning med håndredskaber. Kabelbeskyttelse til elkabler på marken skal opfylde kravene i EBR KJ41:99 Kabeludlægning maks. 145 KV.

Markeringsbånd af polyethylen
Markeringsbånd bruges til at markere forekomsten af kabler eller rør i marken. Alle Uponors markeringsbånd opfylder kravene i henhold til EBR KJ41:99 Kabeludlægning maks. 145 KV.

Markeringsnet af polyethylen
Markeringsnet bruges til at identificere rør og kabler, der ligger på marker, og til at forebygge skader, der kan opstå ved uheld under gravearbejde.

Uponors advarselsnet har en speciel struktur, som giver maksimal advarselseffekt. De langsgående tråde går i stykker i diagonal retning, når de spændes. Bruddet spredes vilkårligt omkring belastningspunktet og efterlader altid synlige dele på mindst 20 cm på begge sider af skovlen og kanalen. For at teksten skal kunne læses efter en eventuel opgravning, er der mellem de forskellige tekstrækker en udstandsning, hvor båndet går af. Teksten og dermed oplysningerne forbliver altså intakte. Teksten på advarselsnettet er trykt direkte på det mellemste bånd i advarselsnettet.

Luk