Rørløsninger til gasledninger

  • Gasrør
  • Profuse Gasrör

ProFuse til sikker transport af gasledninger

Gas har fantastisk mange anvendelsesområder, men kan også udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor er kravene ekstra store ved bygning af gastransportledninger.

Vi tilbyder et system, der opfylder kravene i henhold til EN-1555-1.

ProFuse Gas
ProFuse er et trykrørsystem, som bruges til drikkevand, spildevand, gas og diverse procesmedier. Røret fremstilles i sort polyethylen PE100, som under fremstillingen dækkes med en beskyttende PP-kappe. Kappen lægges på i tre farver, som angiver, hvad røret bruges til. Den blå kappe er til drikkevand, rødbrun til spildevand og gul til gas. På alle rør er der grå markeringer, som angiver, at røret er et kapperør.

Der er flere fordele ved PP-beskyttelseskappen:

Den sikrer, at PE100-røret ikke bliver beskadiget og får ridser under transport, håndtering og montering. Dermed minimeres risikoen for ridser i rørvæggen, hvilket på lang sigt vil forhindre brud.

  • Røret er særligt egnet til opgravningsfrie løsninger.
  • Ved elektrosvejsning aftages PP-kappen. Røret har en oxidfri udvendig side, som kan svejses direkte, uden at rørene beskadiges. Medierøret er altså altid oxidfrit under den beskyttende kappe. Kappen skal fjernes umiddelbart inden monteringen af elektrosvejsningsdelen. 
  • Kan stuksvejses uden at fjerne kappen.

ProFuse-rør samles i første omgang via elektrosvejsning og stuksvejsning, men også med mekaniske samlinger. Når ProFuse-rørene svejses sammen i et ledningssystem, får samlingerne stor trækstyrke. ProFuse kan også installeres med et minimum af rørbøjninger, fordi det er nemt at bøje røret i bløde kurver.

ProFuse-trykrørsystemet har stor brudstyrke og kan modstå store mekaniske påvirkninger. Systemet er modstandsdygtigt over for trykstød og tryksvingninger, og det kan også klare store skred.

PE-materialet har stor temperaturbestandighed og stor slagfasthed også ved lave temperaturer. Hvis temperaturen kommer over 20 °C, skal driftstrykket sænkes, hvis den ønskede levetid skal opnås.

ProFuse-rørsystemet er særdeles korrosionsbestandigt og har stor modstandsevne over for de fleste opløsningsmidler, syrer, baser og olier.

ProFuse-rørets jævne indvendige side giver meget lav friktion. Derudover har røret stor slidstyrke og har stor bestandighed i forhold til partikler i det medium, der transporteres. Rørene fås i målområdet fra Ø 63 till Ø 400 mm og i trykklasserne PN6,3, PN10 og PN16. PN6,3 dog først fra Ø 160 mm og opad.

PEH (PE100) Gas
xxxxxx
 

Luk