Løsninger til regnvand

  • Lufthavn
  • Översvämning
  • Vägdränering

Oversvømmelse forårsager store skader

Byerne vokser. Antallet af arealer med sten og asfalt øges, samtidig med at klimaet forandres. Det naturlige bortløb af regnvand er begrænset. Samtidig har visse områder i Norden i de seneste årtier haft et par tilfælde med kraftige skybrud, der statistisk kun skulle komme én gang hvert hundrede år. Problemerne med oversvømmelse påvirker vores måde at leve på og er ekstremt dyrt for det moderne samfund. Byerne er nødt til at planlægge i forhold til en øget håndtering af regnvand.

Vi hos Uponor Infra har i mange år arbejdet aktivt med udfordringerne i forhold til regnvand. Innovativ produktudvikling har vist vejen til vores moderne løsninger til regnvand.

 

 

Luk