Flow-regulator

  • Flödesreglering

Kontrollerer gennemstrømningen, fra 1 til 1000 liter/sekund

Undertiden kan det kommunale kloaksystem ikke håndtere store vandgennemstrømninger. En anden måde at bremse gennemstrømningen af overfladevand på er at installere en flow-regulator, som er en sikker løsning ved f.eks. viadukter og togovergange, som er ekstra følsomme i forhold til store vandgennemstrømninger, som det kommunale kloaksystem nogle gange ikke er dimensioneret til.

Med en flowreguleringsenhed kan du styre gennemstrømningen fra 1 liter/sekund til 1000 liter/sekund. Flowreguleringsenheden placeres på forskellige måder:

  • Før et magasin
  • Efter et magasin
  • Enklere flowreguleringsenhed

Uponor IQ-flowreguleringsenhed er et specialfremstillet produkt. Vi ved, at en af dine store udfordringer bliver de efterfølgende inspektioner, og det er grunden til, at vi er særligt omhyggelige med at konstruere en løsning, hvor der stilles krav til, at det efterfølgende skal være nemt at foretage vedligeholdelse.

Uponor fremstiller forskellige specialløsninger og arbejder sammen med markedets mest erfarne flow-regulatorproducenter for at sikre et langsigtet samarbejde og et højt serviceniveau.

Vidste du, at...
SMHI har udviklet daglige prognoser på ni døgn, der viser sandsynligheden for store vandgennemstrømninger på ca. tusind afløbsområder i hele landet. Det giver redningstjenester og kommuner mulighed for at blive varskoet på et tidligt tidspunkt ved stor vandgennemstrømning og dermed få et bedre beredskab.

Luk