Nedsivning

  • Dagvatten

Tag vare på vandet, der hvor det er faldet

Den øgede miljøbevidsthed samt fokus på større regnmængder har også øget opmærksomheden omkring håndteringen af regnvand. Det bliver stadig mere almindeligt, at kommunerne opkræver betaling for håndtering af regnvand. Den enkelte jordejer kan selv påvirke afgiften ved at tage hånd om regnvandet lokalt i stedet for at lede regnvandet ud i de overfyldte ledninger. Løsningen bliver så mere økonomisk og miljøvenlig.

Uponors system sørger for, at regnvandet bliver på det sted, hvor det er landet, og siver ned i jorden i stedet for at belaste rensningsanlægget. Dette system skal ses som et supplement til lukkede regnvandsbassiner, åbne dæmninger og det traditionelle kloaksystem til overfladevand.

Luk