Brug af magasin

  • Dagvattenmagasin

For at få en mere jævn gennemstrømning

Byerne vokser. Der anlægges stadig flere arealer med sten eller asfalt. Det giver meget regnvand i tætbebyggede områder, der skal tages hånd om. Derudover virker det til, at nedbøren ikke blot øges, men også ændrer sig. Det bliver stadig mere almindeligt med kraftig regn.

Vi ser tydelige tegn på, at klimaet er under forandring. I visse områder i Norden har der i de seneste årtier været et par tilfælde med regn, der statistisk set kun skulle forekomme én gang hvert 100 år. Med et forsinkelsesbassin kunne skaderne efter denne regn have været undgået eller minimeret. Desuden til en pris, som er langt lavere end omkostningerne i forbindelse med de mulige skader efter et skybrud – for ikke at tale om flere.

Det er muligt at få en mere jævn gennemstrømning i ledninger og vandløb ved at bruge et magasin til regnvand. Det indebærer, at regnvandet ledes til et magasin, hvor vandet lagres (udjævnes), indtil vandløbet eller ledningen kan tage imod vandet og lede det til en modtager. Magasinet kan også rense regnvandet, fordi urenheder i vandet kan sedimenteres, dvs. langsomt synke til bunds, hvor det samles som bundslam.

Ved at anvende Uponor IQ-rør med dimensioner fra 400-2500 mm er det nemt at anlægge tætte og sikre forsinkelsesmagasiner. Magasinet kan både leveres som et legosystem og som et specialsystem, hvor der så vil være uendeligt mange muligheder. Standardsystemet er baseret på rør med dimensioner fra 400-1200 mm og kan altid hurtigt leveres.

Vidste du, at...
Stadig flere kommuner opkræver penge for at bortlede og rense overfladevand. Afgiften indgår som regel som en del af VA-skatten og skal betales af dem, som afleder overfladevandet fra sin ejendom til kommunens system og af dem, som bor ved en lokal vej, hvor overfladevandet afledes. Størrelsen på ejendommens grund bestemmer, hvor høj skatten er.

Luk