Rensning

  • Dagvattenrening

Intelligent filterbrønd løser store miljøproblemer

Tusindvis af kubikmeter regnvand, der er forurenet med olie og tungmetaller, løber direkte ud i byernes brønde til overfladevand sammen med regn og smeltevand fra veje, parkeringspladser og andre arealer med sten og asfalt. Uponor har taget denne udfordring på sig som en del af arbejdet for en bæredygtig fremtid.

Rensning af både tungmetaller og olie
Uponor IQ-filterbrønden er en komplet nedsivningsbrønd (1000 mm) med et højeffektivt modulopbygget filter. Filtret reducerer metalioner med op til 95 % på et areal på op til 1000 m² eller et trafikeret område med op til 15.000 biler om dagen. Derudover kan brøndene opsamle ca. 30 liter olie. Med det nye filter kan brønden klare en gennemstrømning på 12 liter/sekund.

Luk