Løsninger til renovering

  • Schakfri ledningsrenovering

Renovering uden nævneværdige forstyrrelser for trafik og miljø

Der ligger kilometervis af gamle regn- og spildevandssystemer under vores fødder. Systemer der er i gang døgnet rundt. Systemer vi tager for givet.

Rørledninger beregnet til drikkevand er designet til at holde i 30-50 år (fra et materialeteknisk synspunkt). Velfungerende vandledningssystemer er vigtige og opfylder de grundlæggende behov for samfund og sundhed.

Vedligeholdelse af rørledninger er absolut nødvendigt især mod enden af deres levetid, når lækager og risikoen for rørsprængninger stiger sammen med omkostningerne. I dag er renoveringsraten på rør til vandforsyning rundt regnet mellem 0,3 og 0,8 % og for at minimere risiciene i Nordeuropa bør denne rate som det mindste fordobles i de kommende år.

Når gamle rørledninger skal udskiftes med nye rør, medfører det som regel opgravning for at få renoveret trykrørsledningerne. Opgravning er ikke kun tidskrævende og dyrt, det kan også give giver problemer for trafikafviklingen og skaber store huller under gaderne i byområder.

I samarbejde med professionelle installatører tilbyder vi no dig-løsninger til relining af såvel gravitationsrør som trykrør og brønde.

Luk