Spildevandsbehandling

  • Enskilt Avlopp

Til huse og ejendomme, hvor der ikke er tilslutning til det kommunale kloaksystem

Uponor Infras løsninger til separate afløbssystemer bruges til huse og ejendomme, der ikke er tilsluttet det kommunale kloaksystem. Det gælder i første omgang mindre huse og fritidsområder samt bebyggelser i landsbyer.

Det grundlæggende princip bag et nedsivningsanlæg er, at spildevandet fra ejendommen føres til en bundfældningstank, hvor slammet sedimenteres, og hvorfra vandet ledes videre til efterfølgende rensning. Spildevandet siver ned igennem det eksisterende eller opbyggede jordlag og renses derved på naturlig vis.

Hvis de lokale forhold gør, at nedsivningsprincippet ikke kan anvendes, kan man installere et minirensningsanlæg, som kan placeres alle steder, fordi det kun udleder renset spildevand, som må udledes i vandløb, søer, åer, grøfter og markdræn. 

Luk