Minirensningsanlæg

  • Minirens_med_tank

Ved store krav til sundhed og miljø

Er du ikke koblet til det almindelige kloaksystem? I så fald kan der være god økonomi i at få et lille privat rensningsanlæg. Det spiller ingen rolle, om det drejer sig om afløbsvand fra toilet, vask eller bad. Vi har det anlæg, der passer til dig: Minirensningsanlægget fra Uponor er beregnet til en gennemsnitshusholdning på fem personer. Anlægget er biologisk og har en høj rensningseffektivitet, som giver gode rensningsresultater på en lille overflade. Den lave vægt betyder derudover, at det er nemt at installere. Hvis du beslutter dig for at anskaffe et minirensningsanlæg, aflaster du din husholdningskasse på lang sigt og skåner samtidigt miljøet. 

Ved biologisk minirenseanlæg forstås et system, hvor spildevandet kommer ind i et lukket system, hvor det gennem iltning og bakteriel nedbrydning renses for alle skadelige stoffer, så det til slut risikofrit kan ledes ud i naturen (sø, å, andet vandløb eller vådområde - samlet også kaldet recipient).

Uponor Infra har udviklet - og fremstiller selv - to typer biologiske renseanlæg:

WehoMini, der er et decideret minirenseanlæg og beregnet fra 1 til ialt 10 husstande - eller 5 til 30 PE (Personekvivalent), hvilket er det faglige udtryk for, hvor mange personer der er tilknyttet

WehoPuts SBR (Sekventiel Batch Reaktor) er løsningen, når det drejer sig om rensning af spildevand fra mere end 30 personer (30 PE). Det drejer sig typisk om campingpladser, lejrskoler, hoteller og vandrerhjem, små bysamfund mv.

Luk