Samletanke

  • Uponor Weholite Samletank

Høj miljøbeskyttelse – uden udslip

Et alternativ til at behandle spildevand forsvarligt er opbevaring i opsamlingstank. Opsamlingstanke kan især med fordel benyttes i sommerhuse, der ikke benyttes hele året eller i boliger med lille vandforbrug - og hvor der ikke er mulighed for at etablere nedsivningsanlæg eller på anden måde bortlede spildevandet.

En samletank opsamler alt spildevand fra huset, og tømmes efter behov via den pågældende kommunes tømningsordning.

Til at "fortælle" hvornår tanken skal tømmes, kan man særskilt bestille en alarmboks og føler. Alarmboksen installeres indendøre og afgiver lyd- og lyssignal ved højt slamniveau i tanken.

En lukket samletank har i sagens natur en begrænset opsamlingskapacitet (f.eks. 6m3 = 6.000 ltr.), hvorfor det er vigtigt at tilføre så lidt spildevand som muligt. Regn- og drænvand bør naturligvis ikke ledes til tanken, men bør ledes særskilt til regnvandsfaskiner. WC med stort/lille skyl er også at foretrække samt andre vandsparende foranstaltninger.

Et lavere vandforbrug stiller i flere tilfælde større krav til den udførte installation med ekstra fald på tilløbsledningen.

Installation udføres af en autoriseret kloakmester og må først føres ud i livet efter myndighedernes godkendelse af etableringen.

Vores samletanke, type Weholite, har en styrke, der giver dem nogle særdeles fordelagtige egenskaber, idet de både kan tåle trafikbelastning samt grundvand til terræn.

 

Luk