Isoleret vand og afløb

  • Isolerad dricksvattenledning
  • Isolerat avlopp

Beskytter vand og afløb mod frost

Rørinstallationer over mark samt vand- og afløbsrør, der skal monteres over frostgrænsen, kræver ekstra beskyttelse for ikke at tilfryse.

Wehoarctic-rørsystemer fremstilles i Wehopipe (PE) og et PVC-medierør. På ydersiden af medierøret har man mulighed for at installere en kabelprofil, så elementerne kan forsynes med varmekabel.

Ud over rør omfatter systemet også bøjninger, afgreninger, reduktioner, brønde, ventiler og samlingsmateriale. Fordelene ved Wehoarctic-røret er PUR-skummets lave k-værdi, mekaniske holdbarhed og konstruktion med fast skum. De rør, der skal installeres i luften, kan også leveres med galvaniseret eller malet spiro-skalrør, så ledningen falder godt ind i omgivelserne.

Luk