Radon

  • Radonsanering

Til nybyggeri og renovering

Radon er stråling, der primært opstår, når uran og radium i marken nedbrydes.
Luft fra den porøse jord er en vigtig kilde til radon i luften indendørs. Også stenbaserede byggematerialer som f.eks. beton indeholder små mængder radon.

Måling af radonindhold
Radonindholdet i bygninger måles fra november til april, efter at bygningerne står klar. Ved måling skal gulvene være færdige, og varme og aircondition skal være igangsat.
Målingen tager to måneder. Visse kommuner hjælper med at udføre radonmålingen. Kontakt kontoret for miljø og sundhed i din kommune.

Uponors radonløsning anvendes normalt i den støbte betonplade. Ved at bygge løsninger med udluftet krybefundament kan ventilerne normalt fjerne radon ved udluftning.

Uponor Infra har løsninger til både nybyggeri og renovering.

Luk