Underjordisk ventilation

  • Markförlagd ventilation

Optimal udnyttelse af pladsen

Uponorsunderjordiske ventilation er et system, der er udviklet til byggerier, hvor der er krav til store mængder luft. Underjordisk ventilation kan f.eks. være en mulighed til industrianlæng, kontorbygninger, skoler, hospitaler og parkeringskældre. Underjordisk ventilation kan både bruges til nybyggeri og til renovering af eksisterende byggerier.

De traditionelle ventilationsløsninger kræver meget plads i loftet, og kanalføringen skal samtidig kunne være fleksibel i forhold til andet udstyr. Vores system lægges ned i jorden i slutningen af byggeriet eller under byggeriet, hvilet betyder, at store områder indendørs kan udnyttes bedre og skabe nye byggetekniske muligheder.

Luk