Regn- og spildevandsbrønde

Produkter

Brøndsystemer til regn- og spildevand

Spildevandsbrønde til filtrering og inspektion af regnvand i ledningsnettet

Uponor har et bredt produktsortiment af PP-brønde til forskellige formål som regnvandsbrønde, inspektionsbrønde, drænbrønde, infiltration og afløbsbrønde med forskellige topløsninger. Alt hvad der er nødvendigt for at opbygge et brøndsystem af høj kvalitet. Vigtigst er at vælge den rigtige type brønd til et specifikt formål. Valg af den rigtige brønddimension sikrer høj funktionalitet og den mest omkostningseffektive løsning.

Uponor har mange års erfaring med fremstilling af standardiserede sprøjtestøbte og specialfremstillede brønde i plast. Markedet oplever en stigende efterspørgsel efter plastbrønde, især i dimensioner 1000 mm og mindre. Uponor kan levere brøndløsninger i Weholite, - helt op til 3500 mm. Uponor har Nordic Poly Mark godkendte brønde, og komponenter og materialer er af høj kvalitet. Desuden garanterer kontinuerlig produktudvikling og kvalitetssikring vores kamre en lang levetid - selv under krævende forhold. Vores holdbare brøndløsninger vil reducere vedligeholdelses- og reparationsudgifter markant i fremtiden.

Inspektionsbrønde bruges til at forbinde flere rørledninger og foretage retningsændringer i kloak- og regnvandsnetværk. De giver adgang til at foretage inspektion og vedligeholdelse. Der findes mange forskellige bundtyper og dimensioner.

  • Inspektionsbrønde bruges til kloakledninger eller regnvandsledninger og giver adgang til at foretage inspektion og vedligeholdelse af ledningen. De placeres på den lige del af rørledningen. Inspektionsbrønde skal placeres regelmæssigt, f.eks. hver 50 m.
  • Regnvandsbrønden indsamler vand fra gader, vejkanter, parkeringspladser, gårdspladser og andre uigennemtrængelige vandoverflader. Vandet strømmer ofte gennem et gitter øverst i brønden, og tungere partikler, såsom sand og blade, tilbageholdes i bunden af brønden i et sandfang. Regnvandsbrønde kan med tilbehør som blindafdækning, vandlåse, frostsikringsdæksel osv.
  • Drænbrønde bruges som inspektions- og vedligeholdelsesadgang på drænledninger. De anvendes omkring bygningens fundament, men også til dræning af mark, jord, veje og gader. Drænbrønde har normalt en lille slamfang, og der kan være mange forbindelsespunkter i én brønd.
  • Tagnedløbsrør opsamler og bortleder regnvand fra tagene. Tagnedløbsbrønde bruges omkring bygninger.
Se Brøndsystemer i vores online produktkatalog
Uponor regn- og spildevandsbrønde

Fordele ved Uponors regn- og spildevandsbrønde

  • Højt udviklet designkonstruktion sikrer, at brøndsystemet er nemt og installere
  • Bredt brøndsortiment med dimensioner helt op til 3500 mm
  • Kompatibelt system sikrer, at alle rørtyper kan inkluderes i Uponors brøndsystem
  • Højkvalitetsprodukter sikrer holdbare løsninger og reducerede vedligeholdelsesomkostninger
  • Brønde i ø315 og ø425 er Nordic Poly Mark godkendte

Download dokumentation vedrørende Uponor brøndsystemer

1FB76A8CCDC84A75BBE7CDCF8CF0FBA8

Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd 600

Teknisk datablad for IQ-inspektionsbrønde 600 mm

PDF 666.42kB
ADBACFAA9DC74093A9BAE1835CFFA6DC

Uponor Accesso 600 rense- og inspektionsbrønde

Brochure med teknisk information om Accesso 600 brønde

PDF 2.09MB
Uponor Accesso 600 datablad

Uponor Accesso® 600 rense- og inspektionsbrønde

Teknisk datablad på Accesso® 600 brønde

PDF 618.23kB
Uponor rense- og inspektionsbrønde

Uponor rense- og inspektionsbrønde ø315-425

Nordic Poly Mark-godkendte ø315 og ø425 mm brønde med 160 og 200 mm bundløb

PDF 1.16MB
Hvis du ikke kan se nedenstående indholdet, accepterede du højst sandsynligt ikke vores marketingrelaterede cookies. Du kan ændre cookieindstillingerne når som helst ved at klikke på fanen nedenfor.