Uponor regnvandsbrønde

Brønde

Regnvandsbrønde

Komplet sortiment af brønde til regnvandshåndtering

Uponor Infra tilbyder et bredt udvalg af regnvandsbrønde, drænbrønde og tilhørende dæksler. Vores produktsortiment er et af de mest komplette på markedet. Brøndene er fremstillet af et miljøvenligt materiale med god kemisk resistens og lang levetid. De leveres klar til installation.

Der findes mange typer regnvandsbrønde til forskellige formål som inspektionsbrønde, regnvandsbrønde med sandfang, tørbrønde, infiltrationsbrønde, rendestensbrønde osv. For at kunne vælge den rigtige type brønd, skal du kende de ønskede funktioner.

Regnvandsbrønde anvendes til:

  • Opsamling af regnvand og lede det videre
  • Fjernelse af faste partikler, blade og andre urenheder
  • Inspektion, vedligeholdelse eller ændring af retning eller højdepunkt
  • Infiltrere regnvand ud i jorden
  • Rensning af regnvand
  • Regulering af vandstrøm
Se Regnvandsbrønde i vores online produktkatalog
Fordele ved brøndsystemer til regnvandshåndtering

Brøndsystemers fordele

  • Plastbrønde har en god kemikalie resistens og lang levetid.
  • Brønde leveres klargjort til installation
  • Vi tilbyder komplette løsning til både standardbrønde og specialfremstillede brønde
  • Effektiv opsamling af slam

Brøndsystemer til regnvandshåndtering

Rense- og inspektonsbrønde
Uponor rense- og inspektionsbrønde

Rense- og inspektionsbrønde

I rørledninger til regnvand installeres regelmæssigt inspektionsbrønde for at kamera og rengøringsudstyr kan nå fra den ene brønd til den anden. Til inspektionsbrønde kan anvendes samme type brønd som til kloak. Der findes også inspektionsbrønde udelukkende beregnet til  regnvand. I så fald er kravene til flowkanaler ikke så høje.

Mere om rense- og inspektionsbrønde til regnvand
Rendestensbrønde
Uponor infra rendestensbrønd

Rendestensbrønde

Regnstensbrønde med sandfang placeres langs vejkanter, hvor de afleder vand fra kørebanen. De bruges også til opsamling af vand fra parkeringsområder, gader, gårdspladser osv. Vandet ledes gennem et gitter i den øverste del af brønden, Brønden har til formål at opfange sand, så det ikke kommer ind i kloaksystemet. Den fungerer også som en vandlås til at forhindre lugtproblemer. Der findes også brønde uden vandlås. Rendestensbrønde tilbydes forskelligt tilbehør som dæksler, vandlåse og frostsikring. 

Brønddimensioner: 315 mm, 400 mm og 425 mm
Materiale: Polypropylen
Slamvolumen: 35 eller 70 l

Tagnedløbsbrønde
Uponor tag nedløbsrør

Tagnedløbsbrønde

Tagnedløbsbrønde fungerer som sandfang i forbindelse med bortledning af vand fra tag. Brøndene er enten forbundet direkte med det enkelte nedløbsrør eller installeret som en central brønd.

Den centrale tagnedløbsbrønd anvendes, hvor der er flere nedløbsrør fra taget på samme side af bygningen. Her føres nedløbsrørene ned i et kloakrør, der leder vandet til tagnedløbsbrønden.

Drænbrønde
Uponor drænbrønde

Drænbrønde

Justerbare drænbrønde bruges til at regulere mængden af vand på markerne. Præmissen for succes er absolut vandtæthed, enkelhed og pålidelighed. Brøndene kan bruge 110 mm eller 160 mm rør.

Inspektionsbrønde til markdræn er nemme at installere takket være et par små, men vigtige detaljer. Drænbrøndene er lette og udstyrede med løfteøjer, som gør dem nemmere at håndtere på installationsstedet. Fordi brødene ikke har nogen fittings, kan de installeres til den ønskede højde. Brøndene kan installeres 0,5 m under jordoverfladen, i hvilket tilfælde en metalklap på låget angiver brøndens placering. Brøndens bund er let at forankre på stedet.

Tørbrønde
Uponor tørbrønd til regnvand

Tørbrønd

Tørbrønde er selvrensendebrønde til opsamling af stormvand  Ved brug af tørbrønde reduces antal slamtømningspunkter. Tørbrønde anvendes typisk til afvanding af f.eks. cykelstier. Brønden har hverken vandlås eller sandfang og bliver derfor oftest tilsluttet en rendestensbrønd.

Tørbrønde har en selvrensende egenskab. Slambrøndsystemet med tørre brønde reducerer behovet for tømningssteder med 30 %. Tørbrønden er 600 mm høj og opføringsrøret kan skæres i alle riller. Brønden er fremstillet i ét stykke, hvilket garanterer for en tæt løsning. Takket være konstruktionen med 10 ‰ hældning i udløbet er der gode flowegenskaber og optimerede selvrensningsegenskaber.

Tørbrønd til regnvand fås uden vandlås og sandfang. Multi connection outlet or 100 mm or 160mm. Brøndene kan installeres med flere forskellige dæksler på 315 mm teleskoprør, og det er muligt at udbygge brønden med muffe og rør.

Smart Trap
Uponor Smart Trap cleaning storm water

Smart Trap med sandfang til regnvandshåndtering

Smart Trap er løsningen, hvor der er behov for særlig effektiv partikelseparation.

Uponor Smart Trap er en effektiv, patenteret og fornuftig løsning til fjernelse af tungmetaller og adsorberede forureninger i regnvandsnetværket. Det er den perforerede skillevæg inde i sandfangsbrønden, der effektivt forhindrer vandet i at virvle rundt og dermed trække både gammelt og nyt sediment med videre i ledningsnettet. Smart Trap regnvandsbrønden kan placeres foran infiltration, tilbageholdelsestanke, vådområder og udløb til vandsystemer. Ved at filtrere tungmetaller fra før det ledes videre til regnvandssystemet, reduceres behovet for vedligeholdelse og de omkostninger, der følger med.

Mere om filtrering af regnvand
IQ infiltrationsbrønde 400
IQ infiltrationsbrønd 400

IQ infiltrationsbrønd 400

Infiltrationsbrønde er en måde at filtrere regnvand ned i jorden gennem perforerede brønde og beskyttet med et filter. 

Infiltrationsbrønden filtrerer regnvand i jorden. Filterdugen er fremstillet af polyester og har meget høj vandgennemtrængelighed, samtidig med at det beskytter det omkringliggende perkolerings-/infiltrationslag mod sand og tilstopning. IQ-infiltrationsbrønden fås både som standardmodel og som en skræddersyet løsning. Højden på filterdugen går op til sandfangsniveauet. Du vælger selv den ønskede højde, dog maksimalt 1,5 m.

Volumen: 200 cm2
Indløb og overflow-linje med 110 mm med læbetætningsringe
Volumen på sandfang: 70 l

Filterbrønde
Regnvands filter brønde

Filterbrønde

Filterbrønde med et modulopbygget filterelement er til rense regnvandet for tungmetal og olie i områder med stor trafikbelastning.Vi tilbyder brønde med et stort udvalg af dæksel- og rammesystemer. Hvilken løsning du vælger afhænger naturligvis af den belastning, som dækslet udsættes for.

Brønden har et højeffektivt filtermodul, der kan håndtere 12 liter vand i sekundet. Filtret reducerer antal metalioner på et 1000 km2 areal med op til 95%. Svarende til et område, der dagligt påvirkes af 15.000 biler. I tillæg kan brønde opsamle i alt 30 l olie. Ind- og udløbsdimension er 200 mm.

Uponor filterbrønde

Download dokumentation vedrørende Uponor regnvandsbrønde

92AE45A17C984A9A850289D7C2FCBCFC

Uponor Brøndsystemer

Prisliste Oktober 2021

PDF 1.29MB
Hvis du ikke kan se nedenstående indholdet, accepterede du højst sandsynligt ikke vores marketingrelaterede cookies. Du kan ændre cookieindstillingerne når som helst ved at klikke på fanen nedenfor.