Dræn af landbrugsarealer

Drænrør

Dræning af landbrugsarealer

Dræning af jorden forbedrer høstudbyttet

Dræning af landrbugsarealer har en effekt i bånde tørre og regnfulde år. Bl.a. kan drifts- og høstomkostninger reduceres takket være mindre ukrudt og ukrudtsbekæmpelse, bedre vandforsyning og en mere effektiv optagelse af plantenæringsstoffer. Endvidere medvirker en underjordisk dræning til at omdannelse af åbne grøfter til jord med afgrøder øger arealet af dyrket jord med 10-20%. Og pløjning, såning og høst tagere kortere tid, da maskiner kan arbejde mere effektivt. Når dræning af gamle marker skal forbedres, eller når der skiftes parcel, er det endvidere ofte nædvendigt med nyt drænsystem.

Uponors drænrør er fleksible, korrugerede PVC eller PE-rør, der hovedsagelig anvendes til dræn af marker og grønne områder. Uponors perforerede drænrør opfylder kvalitets- og funktionskrav i standard DS 2077. Ud over rørene, omfatter drænrørssystemet underjordiske drænbrønde og udløbsledninger samt tromler til mark- og vejgrøfter.

Se Drænrør til landbrug i vores online produktkatalog
Drænrør til afvanding af regn

Fordele ved Uponor drænrørssystemer 

  • Kontinuerlig kontrol af rørenes stivhed, trækstyrke og slagstyrke
  • Let at håndtere og installere
  • Lang levetid
  • Fremstillet og testet i henhold til SS 3520 og 3542
  • Opfylder DS 2077

Uponors drænrørsløsninger til landbrugsarealer

Hvide PVC-drænrør
Hvid standard PVC drænrør

Til alle typer dræningsprojekter

Det hvide standard PVC-dræningsrør med en slidsbredde på 1,2 mm anvendes til alle former for dræningsprojekter, men frem for alt i dækgrøft. Standardrøret installeres i normal jord og giver effektiv dræning sammen med grus (1,5 mm) eller savsmuld som filter.

Rørene fås i dimensioner fra 92 til 160 mm og leveres på spoler på 30 til 250 meter.

Sorte PE-drænrør
Sort standard PVC drænrør

Anvendes i normal jord til effektiv dræning

Det sorte standardrør af PE (polyethylen) med en slidsbredde på 1,2 mm er beregnet til dræning i normal jord. Sammen et filter af grus eller savsmuld fungerer drænrøret som en effektiv dræningsmetode.

Rørene leveres på 10, 30 eller 50 meters spoler og fås i diametre fra 60 til 130 mm.

Blå special PVC-drænrør
Blå special PVC-drænrør

Dræning af moser og jernholdig jord

Det blå specialrør i PVC med en slidsbredde på 2,3 mm anvendes i moser og i jernholdige jordarter, eller hvor der er behov for håndtering af større vandmængder. I mosejord kan filtermateriale normalt udelades, men i jernholdigt jord bør anvendes groft savsmuld.

Røret leveres på 30 til 150 meters spoler og fås i dimensioner fra 92 til 160 mm.

PVC-drænrør med polyfilter
PVC-drænrør med polyfilter

Filtrering af partikler i mudrede og sø-agtige jordarter

Røret er lavet af PVC og har et ydre lag af polyfilter. I mudrede og sø-agtige jordarter anvendes afløbsrør med filtre til at forebygge, at små og mindre partikler transporteres videre, og at dræningsrøret stopper til.

Røret leveres i dimensioner fra 92 til 160 mm.

Download dokumentation vedr. drænrør til landbruget

9E344A518FFE4F3997A88D606B153341

Uponor PVC drænrør

Teknisk datablad på PVC drænrør til afledning af vand

PDF 1.13MB
62E932CD5FAF45F8895BE1D9616D2506

Land- og skovbrug

Brochure / Uponor Infrastruktur

PDF 1.81MB
923DB7ADA0F84FF6857898289A61A574

Uponor drænrørssystemer; kravspecifikation februar 2008

Kravspecifikation februar 2008 - Uponor drænrørssystemer

PDF 27.18kB
FF64F083F85942EB8BF3E9A7A2236515

Uponor Drænrørssystemer

Prisliste Oktober 2021

PDF 227.98kB
Hvis du ikke kan se nedenstående formular, accepterede du højst sandsynligt ikke vores marketingrelaterede cookies. Du kan ændre cookieindstillingerne når som helst ved at klikke på fanen nedenfor.