Dræn af nedbør

Drænsystemer

Drænrør

Dræning af huse, gårde, veje og offentlige områder

Dæning betyder opsamling og afledning af grundvand. Allerede i bronzealderen var man opmærksom på vigtigheden af afvanding, hvorfor mange gamle gårde findes i kuperede terræner. Jorden dræner sig selv ved hjælp af højde og natur. Dette er dog ikke altid tilfældet i voress moderne samfund. Jo mere vi forandrer jorden, fjerner vegetationen, anlægger bebyggelse, desto større er behovet for at anlægge en effektiv dræning.

Rørene, der ligger i jorden nu, blev designet i 70'erne. Siden da har klimaet ændret sig. I en kort periode faldt nedbørsmængden, men fra begyndelsen af 1980'erne er den steget støt. Det stiller højere krav til vores drænsystemer. Uponor Infra har udviklet effektive rør til alle typer afvanding. Vores brede sortiment omfatter drænrør og dele i forskellige materialer af høj kvalitet. Hele sortimentet er godkendt i henhold til gældende standarder.

Eksempler på anvendelser:

 • Husfundamenter
 • Stier
 • Jernbaner
 • Sportsbaner
 • Flyveplads
 • Lossepladser

Uponor Infras system er yderst korrosionsbestandigt, hvilket giver en levetid på over 100 år selv ved lave PH-værdier. Systemet, der er lavet af polyethylen (PE) og polypropylen (PP), er kemisk resistent over for de fleste stoffer der findes i og omkring ledningerne, og har meget gode slidegenskaber. Overvågning og vedligeholdelse af anlæggene foretages via brønde.

Mange huse har brug for dræning. Tydelige tegn på dette kan være fugtskader på vægge og gulve, malingsafskalling på væggene og gammel lugt fra kældre, badeværelser eller køkkener, som spredes til resten af huset. Uponor Infras dræn til huse har dobbelte vægge for at sikre et tilfredsstillende resultat. Indersiden af røret er glat og ydersiden er bølget. Denne konstruktion giver et slagfast rør med maksimal dræningseffekt. Afvandingssystemet kan suppleres med en pumpebrønd, især hvis afløbsledningen er under kommunens dæmpningsniveau.

Et korrekt udformet drænsystem sikrer, at landbrugenes krav til både driftssikkerhed og reduceret miljøpåvirkning kan opfyldes. Uponor Infra tilbyder løsninger, der opfylder stort set alle disse krav. Overdækning af landbrugsarealer giver effekt, både i tørre og regnfulde år, og skaber gunstige betingelser for plantedyrkning samt længere vækstperioder.

Anvendelses- og høstomkostninger reduceres takket være;

 • Tidlig tørring og tidlig såning
 • Bedre overvintring til efterårssæsonen
 • Mindre ukrudt
 • Reduceret hjultryksskade
 • Forbedret rodudvikling som følge af at der kommer ilt til jorden
 • Forbedret vandforsyning selv under tørkeperioder og større roddybde
 • Effektiv optagelse af plantenæringsstoffer i marken

For at undgå oversvømmelse af vores veje med aquaplanning, skadelig grundvandsreduktion eller vandskader til følge, kræves der et drænsystem, der opsamler og afleder regnvand. Uponor Infra har udviklet et regnvandsystem, Uponor IQ, i henhold til kravene i Nordic Poly Mark med stivhedsklasse SN8. Vores innovative slidteknologi sikrer en glat ledning, der opretholder flowet. Derudover er det afgørende, at filterelementet sikrer systemets effektivitet. Uanset hvor et rørsystem er installeret, er det altid den omgivende jord, der bestemmer valg af filter. Den omgivende påfyldning er lige så vigtig for et godt resultat, da det forbedrer vandgennemstrømningen og beskytter mod tilstopning. Filteret omkring rørene er normalt lavet af stenmateriale, hvis kornstørrelse er valgt, så at det omgivende jord ikke stopper filteret, og at filtermaterialet som sådan holdes uden for rørene.

Uponor Infra tilbyder et servicekoncept, 360TM projektservice, i tilfælde hvor standardapplikationer er utilstrækkelige.

Dokumentation vedrørende Uponor drænrørssystemer

CB04FC2EECA640598059829140F906D4

Uponor IQ drænrør

Teknisk datablad for IQ-drænrør

PDF 466.38kB
62E932CD5FAF45F8895BE1D9616D2506

Land- og skovbrug

Brochure / Uponor Infrastruktur

PDF 1.81MB
4F386078553D41F7B83EBF1C24937F08

Industri

Brochure / Uponor Infrastruktur

PDF 1.84MB
FF64F083F85942EB8BF3E9A7A2236515

Uponor Drænrørssystemer

Prisliste Januar 2021

PDF 222.46kB
923DB7ADA0F84FF6857898289A61A574

Uponor drænrørssystemer; kravspecifikation februar 2008

Kravspecifikation februar 2008 - Uponor drænrørssystemer

PDF 27.18kB