Dræn af nedbør
Drænsystemer

Drænrør

Reducer oversvømmelse med dræn i by og på land

Vand og kraftig regn kan forårsage omfattende skade. Uponor tilbyder effektive dræningsløsninger for at forhindre oversvømmede kældre og veje eller for at optimere afgrøder eller skovbrugshøst.

Det er af afgørende betydning for beboere, at beskytte bygningsfundament og omgivende miljø mod vandskader ved dræning og regnvandsanlæg. Regnvandsanlæg er fleksible, bølgede PVC-rør, der hovedsageligt anvendes til dræning af marker og grønne områder. Gennem underjordisk dræning kan omdannelsen af åbne grøfter til frugtbare marker øger mængden af afgrøder med 10-20%.

Voksende betydningen af regnvandshåndtering i byplanlægningen.
Læs mere om vores innovative regnvandsløsninger