Dræn af huse

Drænrørssystemer

Underjordiske drænløsning af regnvand

Regn- og drænløsninger beskytter mod vandskader

Fremragende systemer til regn- og drænvand forhindrer fugt, skimmel og frostskader. Effektive systemer kan også forhindre oversvømmelse i kældre, vandpytter i gården og glatte islag på gangarealer. En bygnings drænsystem omfatter de underjordiske drænrør med drænbrønde, nedløbsrør, og vandbeholderne, der samler alt vandet sammen.

Uponor har et komplet udvalg af rør til regnvand og underjordisk dræn, komponenter og brønde til alle typer bygningsfundamenter og ejendomme. De fremragende dræn- og regnvandsledninger er lette at bruge og har lang levetid – deres glatte indvendige overflade forhindrer ophobning af aflejringer. De dobbeltlagede rør er stive og lette at installere i den ønskede vinkel.

Kompatible komponenter og brønde sikrer, at systemet fungerer godt og er pålideligt.

Drænløsninger til huse

Underjordiske drænløsninger

Underjordiske drænløsninger

Dræn- og regnvandsledninger løber parallelt med hinanden i samme udgravning. Vandet strømmer ind i de grundlæggende vandløb, hvorfra de fører til de kommunale regnvandsbassiner. Underjordiske drænbrønde er placeret i hjørnet af hver bygning. Disse tjener som inspektions- og vedligeholdelsesdræn af de underjordiske drænrør. Regnvand ledes generelt også til de samme vandbeholdere, og det skal i så fald bemærkes, at drænrørstilslutningerne har kugleventiler for at forhindre, at vand strømmer tilbage i drænrørene under oversvømmelse.

Uponors underjordiske drænsystemer omfatter alt, hvad der er nødvendigt for opbygningen af et funktionelt og sikkert system:

  • Underjordisk drænrør 110 SN 8
  • Underjordisk drænbrønd 315 og forhøjerdel
  • Fleksible tilslutninger
Drænbrønd
Regnvandssystemer

Regnvandssystemer

Når det ikke bliver kontrolleret, kan regn og smeltevand forårsage vandfyldte gårdspladser og glat islag. Over tid kan dette resultere i fugtskader på bygningsværker.

Regnvand bør ikke have lov til at strømme ind i underjordiske brønde, fordi kraftig regn vil fylde brøndene, som så begynder at skubbe vand ind i bygningsfundamentet og få rørene til at fungere på den stik modsatte måde af, hvad de burde. Dette vil også ske, hvis afløbsrør bliver blokeret eller fryser til. Regnvandssystemer er bygget til at udlede regnvand sikkert på det rigtige sted.

Uponors regnvandssystemer omfatter følgende komponenter:

  • Regnvandsrør 110 SN 8
  • Tætningsringe
  • Afløbsbrønde
  • Fleksible tilslutninger
Uponor-sadevesijärjestelmä pitää hulevedet aisoissa ja estää veden pääsyn talon perustuksiin.
Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering

I byområder må regnvandsafledningen fra ejendomme ofte forsinkes, inden vandet kommer ind i de kommunale regnvandsbassiner. Uponors sortiment til små bygninger omfatter regnvandsforsinkelsestanke, regnvandstanke og regnvandstunneler. Systemerne forsinker udledningen af regnvandet eller absorberer regnvandet i jorden. Regnvandstanke opbevarer regnvand, når der er behov for at bruge dette senere, som f.eks. til havevanding.

Regnvandstunneler, der er egnet til absorption, tjener som midlertidige reservoirer, hvorfra vandet absorberes støt ind i jorden. Et system bestående af tunnelmoduler og endeplader kan enten installeres i en eller flere linjer uden længdebegrænsninger. En tunnel har et volumen på 300 liter.
Regnvandsforsinkelsestanke leder regnvandet til de kommunale tanke. En tank har et fastholdelsesvolumen på 2.500 liter. Uponor s forsinkelsestank er en simpel og pålidelig løsning. Tanken har lav højde og kan installeres under jorden i grønne områder.

En regnvandsopsamlingstank opsamler sikkert regnvand, der løber fra taget til tanken til senere brug. Tanken er lavet af polyethylen, som er et slidstærkt materiale med lav vægt. Et overløbsrør sikrer, at tankens vandstand aldrig overstiger det angivne niveau. Overskydende vand ledes ind i regnvandsbrønden, absorptionsområdet eller til en grøft.

Regnvandskassetter og -tanke