Dræning af landbrugsarealer

Drænrørssystemer

Underjordiske dræn af landbrugsarealer

Dræning under jorden forbedrer udbyttet

Omdannelsen af åbne grøfter til jord med afgrøder gennem underjordisk dræning øger arealet af dyrket jord med 10-20%. Samtidig tager formgivning, såning og høst mindre tid, da maskiner kan arbejde mere effektivt. Ny dræning er typisk nødvendig, når dræning af gamle marker skal forbedres, eller når der skiftes parcel.

Planlægning af markdræn afhænger af:

  • Overfladens form
  • Jordens kvalitet
  • Grundvandsforhold
  • Mulige udledningssteder
  • Placering af dræningsvandsopsamling
  • Drænrør og deres servicedræn

Uponors drænrør er fleksible, korrugerede PVC-rør, der hovedsagelig anvendes til dræn af marker og grønne områder. Udover almindelige perforerede rullerør omfatter sortimentet uperforerede installationsrør belagt med kokosfiltre. Uponors drænrør opfylder de kvalitets- og funktionskrav i standard DS 2077. Sortimentet omfatter også tromler og til mark- og vejgrøfter.

Ud over rørene, omfatter drænrørssystemet underjordiske drænbrønde og udløbsledninger.

Drænløsninger til landbruget

Drænbrønde

Drænbrønde

Inspektionsbrønde til markdræn er nemme at installere takket være et par små, men vigtige detaljer. Drænbrøndene er lette og udstyrede med løfteøjer, som gør dem nemmere at håndtere på installationsstedet. Fordi kamrene ikke har nogen fittings, kan de installeres til den ønskede højde. Brøndene kan installeres 0,5 m under jordoverfladen, i hvilket tilfælde en metalklap på låget angiver brøndens placering. Brøndens bund er let at forankre på stedet.

Udløb

Udløb

Den orange farve på udløbsproppen skiller sig godt ud fra terrænet, hvilket gør det lettere at lokalisere på inspektions- og vedligeholdelsesbesøg. Metalklappen på udløbet forhindrer, at muldvarpe og andre smådyr kommer ind i afvandingsnetværket og forårsager blokeringer. Metalventilerne er lange nok til at sikre, at røret er forankret sikkert i jorden.

 

Oplev Uponors justerbare drænbrønde

Justerbare drænbrønde bruges til at regulere mængden af vand på markerne. Præmissen for succes er absolut vandtæthed, enkelhed og pålidelighed. Brøndene kan bruge 110 mm eller 160 mm rør.

  • Pålidelige og vandtætte
  • Lette at vedligeholde og ændre
  • Lette at håndtere
  • Mulige at skylle