Plastrør til drikkevand

Drikkevandssystemer

Drikkevandsrør

Sikre og holdbare rørsystemer til drikkevand

Drikkevand er vores vigtigste og mest kontrollerede fødevare. I Danmark bruger vi ca. 104 liter vand pr. person pr. dag, plus 10 liter som går til drikke og madlavning. Drikkevand kommer fra søer, vandløb eller grundvand og kaldes inden bearbejdning råvand. Som med al anden vandhåndtering påvirkes drikkevandet af vores klimaændringer, hvorfor vores fremtidige vandforsyning kræver en forebyggende indsats mellem flere aktører og ikke mindst pålidelige rørsystemer.

Trykrørssystemer i plast har mange fordele, herunder høj styrke, sikkerhed og fleksibilitet. Disse egenskaber gør det muligt at holde både omkostninger og miljøpåvirkninger nede. Uponors tryksrørsystem i plast anvendes til transport af trykvand, herunder drikkevand samt spildevand og gas. Rørene produceres i PE80 og PE100 og har forskellige egenskaber, men de tre vigtigste har de til fælles: tæthed, holdbarhed og lang levetid.

Uponor ProFuse RC med kappe – et stærkt trykrør til drikkevand
Uponor trykrørsystem ProFuse RC er markedets stærkeste materiale (Resistance to Crack). Det er fremstillet i PE100 RC med en PP-beskyttelseskappe og har en ekstrem høj brudstyrke. Det kan modstå kraftige, mekaniske belastninger, trykstød og tryksvingninger samt modstå store sætninger. Desuden er ProFuse RC temperaturbestandigt, slidstærkt og slagfast, - selv ved lave temperaturer.

Uponor trykrørsystemer PE80 og PE100 
Disse trykrør, som er produceret i polyethylen, et fleksibelt plastmateriale, som er let at arbejde med. Polyethylen er særdeles slagfast, selv ved lave temperaturer. Rørene har en brudstyrke på mindst 8 MPa ved 50 års konstant belastning og kan installeres med et minimum af rørdele, da det er let at lægge i bløde kurver. Systemerne har således de samme gode egenskaber som Uponors trykrørssystem ProFuse og anvendes med fordel til for eksempel drikkevand.

Uponor ProFuse kapperør
Fælles for alle ovenstående produkter er, at de er certificerede og mærket med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201. Rørene opfylder henholdsvis de danske og de finske drikkevandskrav.

Uponor Barrier PLUS - diffusionstæt rør til forurenet jord
Mange forskellige kilder kan være årsag til at jorden forurenes. Deponeringsområder kan f.eks. indeholde adskillige giftige kemikalier, og tankstationer er ofte forurenet af brændstof og olie. Det samme gælder industriområder, hvor jorden kan være forurenet af forskellige kulbrinter etc. Nogle af de stoffer, der findes i forurenet jord, kan trænge gennem et standard Polyethylen (PE) drikkevandsrør. Det samme kan methan, som sædvanligvis findes i sumpede områder, der ikke på anden vis er forurenet. De kan alle forårsage vandforurening.

Barrier PLUS beskytter drikkevandet mod kemikalier. Dette er et rør til sikker distribution af vand i forurenet jord, det er endda resistent overfor TCE-nedbrydning. Og så er det nemt at genanvende.

Læs mere om Barrier PLUS til forurenet jord

Standardrør til transport af drikkevand

ProFuse RC

ProFuse RC - Vejledning i fjernelse af PP-kappe

Uponor ProFuse RC

Det tryksatte blå ProFuse rørsystem produceret på PE100 RC, er markedets stærkeste materiale (Resistance to Crack). PE100 RC røret er sammen med den beskyttende PP-kappe ekstremt modstandsdygtig over for overfladeskader og revner forårsaget af punktbelastninger. Det kan også modstå høj mekanisk belastning, vandslag og trykændringer. ProFuse RC har god slagstyrke selv ved lave temperaturer.

Alle egenskaberne i ProFuse RC er af afgørende betydning, når det kommer til punktbelastning på røret, installationer i udfordrende omgivelser og no-dig installationer. PP-beskyttelseskappen beskytter endvidere røret mod oxidering. Under den stramme beskyttelseskappe vil oxidering ikke forekomme, og det er ikke nødvendigt at skrabe røret, når det svejses umiddelbart efter, at beskyttelseskappen er fjernet. Dette sparer tid og penge.

For de fleste af nyere NO-DIG lægningsmetoder spares meget tid i installationsfasen og dermed opnås en samlet mere økonomisk fordelagtig løsning.

Rørsystemets fleksibilitet sørger for en sikker transport af rent drikkevand til forbrugerne. Der er endvidere en økonomisk gevinst ved at udnytte rørets fleksibilitet.

ProFuse RC drikkevandstrykrøret består af et sort PE100 RC Medierør (PolyEthylen), som er belagt med et PolyPropylen (PP) beskyttelseskappe. ProFuse RC rørsystemet har hvide striber, der angiver at dette er et kapperør.

Rør samles først og fremmest ved elektrosvejsning eller stuksvejsning, men mekanisk kobling kan også anvendes. Beskyttelseskappen skal altid fjernes ved elektrosvejsning eller når der anvendes mekaniske koblinger. Svejste samlinger mellem ProFuse rør har en god trækstyrke.

Uponor ProFuse RC drikkevandstrykrørene er certificerede og mærkes med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201. Rørene opfylder henholdsvis de danske og de finske drikkevandskrav.

Dansk Vand blå logo   FI logo


 • PP-kappen beskytter PE100 røret mod beskadigelse og ridser under transport, opbevaring og installation
 • PE100 røret er yderst effektivt til at modstå punktbelastninger uden at revne
 • Røret oxiderer ikke under PP-beskyttelseskappen og sikrer en ensartet høj svejsekvalitet
 • Velegnet til installation ved opgravningsfri No-Dig metoder
 • Høj brudstyrke, modstår effektivt mekaniske belastninger.
 • Modstår trykstød (vandslag) ved ændring af strømningshastigheden
 • Stor fleksibilitet og dermed evnen til at følge jordens sætninger og bevægelser
 • Modstår effektivt korrosion og de fleste opløsningsmidler (god kemisk bestandighed)
 • Lav friktion takket være det glatte inderlag, sikrer den gode vandføringsevne og en høj driftssikkerhed
 • Lav vægt, stor styrke og vedligeholdelsesfri
 • Forsynet med propper, der effektivt beskytter rørene ved lagring og under installation
 • Rørene har en forventet levetid på minimum 100 år

PE100 RC

Uponor PE100 RC (PEH) drikkevandstrykrør

Trykrørssystemet består af et sort PE100 RC medierør (PolyEthylen) til sikker transport af drikkevand, og de er drikkevandssikre. Dimensionerne spænder fra de mindste byggeledninger op til samleledninger med en diameter på 1600 mm. Rørene leveres i bundter.

Rør samles først og fremmest ved elektrosvejsning eller stuksvejsning, men mekanisk kobling kan også anvendes. PP-kappen beskytter PE100-røret mod beskadigelse og ridser under transport, opbevaring og installation.

PE100 RC drikkevandstrykrørene er certificerede og mærket med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201. Rørene opfylder henholdsvis de danske og de finske drikkevandskrav.

Nordic Poly Mark certificering    Dansk Vand blå logo   FI logo

 • Røret skal skrabes
 • Modstår trykstød (vandslag) ved ændring af strømningshastigheden
 • Stor fleksibilitet og dermed evnen til at følge jordens sætninger og bevægelser
 • Modstår effektivt korrosion og de fleste opløsningsmidler (god kemisk bestandighed)
 • Takket være det glatte inderlag er der lav friktion, hvilket sikrer den gode vandføringsevne og en høj driftssikkerhed
 • Lav vægt, stor styrke og vedligeholdelsesfrit
 • Forsynet med propper, der effektivt beskytter rørene ved lagring og under installation
 • Rørene har en forventet levetid på minimum 100 år
 • Dimensioner, rørlængder og trykklasser fra ø 63 - 1600 mm kan produceres på forespørgsel. Kontakt venligst vores salgsafdeling.

PE100

Uponor PE100

Trykrørssystem til transport af drikkevand er beregnet til brug ved underjordiske vandrørledninger, rørledninger, der passerer under vandmasser og tryksatte kloaksystemer. Udvalget af tilgængelige størrelser spænder fra de mindste byggeledninger op til samleledninger med en diameter på 1600 mm. Rørene leveres i bundter.

De mindste diametre (ø 63-110 mm) er også tilgængelige i ruller. Råmaterialet, der anvendes til PE100-rørene, er højdensitetspolyethylen (PEH). Rørene er sorte med blå striber (produceres efter ordre).

Fra et miljømæssigt synspunkt er polyethylen et sikkert materiale til underjordiske rør: det afgiver ikke farlige eller smagsgivende stoffer i vand eller jord. Energiindholdet i rørledningen kan frigives ved forbrænding, og affald fra byggepladsen kan sendes til forbrænding. De væsentligste produkter fra PE-forbrænding er varme, kuldioxid og damp.

Uponor PE100 drikkevandstrykrørene er certificerede og mærkes med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201. Rørene opfylder henholdsvis de danske og de finske drikkevandskrav.

Dansk Vand blå logo   FI logo


 • Sikkert materiale: Ingen farlige eller smagsgivende stoffer
 • Rør til rådighed i størrelser fra 63 mm til 1600 mm. De største rørstørrelser produceres efter ordre
 • ø160 mm rør er også tilgængelige i ruller
 • PE-materialet sikrer fleksibiliteten, og rørene er dermed nemme at håndtere, selv i store dimensioner. Samtidig betyder smidigheden, at rørene følger jordens sætninger og bevægelser.
 • Rørene har en forventet levetid på minimum 100 år
PE80 (PEM)

Uponor PE80 (PEM) drikkevandstrykrør

Udgør det traditionelle rørsystem udviklet for sikker vandforsyning, der har ligget i jorden i mange år over hele landet. Materialet er PE 80 (PolyEthylen), som er fleksibelt og følger terrænet. Drikkevandsrørene er blå.

Rørene samles først og fremmest med elektrosvejsning eller stuksvejsning, men mekaniske samlinger kan også anvendes. Forud for elektrosvejsningen skal rørets oxiderede overfladelag afskrabes. Svejste samlinger har god trækstyrke (trækfaste).

Uponor PE80 (PEM) drikkevandstrykrørene er certificerede og mærkes med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201. Rørene opfylder henholdsvis de danske og de finske drikkevandskrav.

Dansk Vand blå logo   FI logo
 • Høj brudstyrke, modstår effektivt mekaniske belastninger.
 • Modstår trykstød (vandslag) ved ændringer af strømningshastigheden
 • Stor fleksibilitet og dermed evnen til at følge jordens sætninger og bevægelser
 • Modstår effektivt korrosion og de fleste opløsningsmidler (god kemisk bestandighed)
 • Lav friktion takket være det glatte inderlag sikrer den gode vandføringsevne og en høj driftssikkerhed
 • Lav vægt, stor styrke og vedligeholdelsesfri
 • Forsynet med propper, der effektivt beskytter rørene ved lagring og under installation
 • Rørene har en forventet levetid på minimum 100 år
Stuksvejseparametre

Download stuksvejseparametre

FBDCC9226A1C43F1B988524969504111

Uponor Stuksvejseparametre

PE100 RC og Barrier PLUS, SDR26

PDF 86.61kB
DADEDEADCA904737973BEDD90682E84B

Uponor Stuksvejseparametre

PE100 RC og Barrier PLUS, SDR17

PDF 86.58kB
10577AE9D5C240A4891713D5878AD59E

Uponor Stuksvejseparametre

PE100 RC og Barrier PLUS, SDR11

PDF 86.59kB
5C5817DD12FC4DF08921D2E92B4FD77F

Uponor Stuksvejseparametre

ProFuse RC, SDR26

PDF 130.75kB
899B9C0904C142D3A736BE0773F99D07

Uponor Stuksvejseparametre

ProFuse RC, SDR17

PDF 105.21kB
7D642AD326C04625BE99DCB8F8FF2B52

Uponor Stuksvejseparametre

ProFuse RC, SDR11

PDF 105.19kB

Download dokumentation vedrørende Uponor drikkevandstrykrør

0595D551D14C4AC38063872F58CD8E97

Uponor Trykrør

Uponor ProFuse-RC og øvrigt trykrørssortiment

PDF 12.99MB
65F838C843F04372A069811E9A4BB16E

Uponor Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed

Regler for hygiejne ved arbejde med drikkevandsrør. Kvalitetssikring iht. DDS

PDF 1.60MB
37D1F28072EB4E309E41045729F73E9C

Uponor PE Trykrør

Prisliste Januar 2020

PDF 372.05kB
105CC3E4BF6B4F8CAD11D6FD3E4684A5

Uponor PE Trykrør Barrier PLUS

Prisliste Januar 2020

PDF 90.57kB
F2CE0FDA5DC449698872D9C88DB8200C

08 Trykrør UTH

Teknisk håndbog, kapitel 8

PDF 2.52MB