Kloakrør | Uponor

Kloakrørssystemer

Kloakrør - vores infrastruktur om 100 år

Tæt spildevandssystem med lang levetid

Spildvand er forurenet vand fra husholdninger, virksomheder og forskellige industriprocesser. Tidligere blev ubehandlet spildevand ledt ud i havet, og medførte øget forurening. I løbet af 1970'erne øgede den danske regering sin indsats for et mere miljøvenligt Danmark. De kommunale kloakker blev renset, man etablerede dræning af spildevandet, og vi fik Miljøbeskyttelsesloven.

På det tidspunkt var Uponor Infra allerede i gang med at fremstille plastrør. Siden da er Uponor blevet en førende international leverandør af plastrør til regn- og spildevand. Rørene, der graves ned i dag, skal have den mindst mulige miljøpåvirkning, høj kvalitet, være rigtige for deres omgivelser og placeres korrekt. Systemerne skal udformes med et hensyn til fremtidig drift og vedligeholdelse og de skal holde i over 100 år. Derfor har vi valgt at basere vores sortiment på tre plasttyper:

• Polyethylen (PE)
• Polypropylen (PP)
• Polyvinylchlorid (PVC)

Uponor bestræber sig på at produkterne skal kunne genbruges til nye produkter eller at skal kunne omdannes til energi ved forbrænding. De tre plastrør er fremstillet af olie og er en del af den termoplastiske familie, hvis egenskaber gør dem form- og smeltbare ved høje temperaturer. Dette udnyttes både til fremstilling, svejsning og installation. Desuden tilsættes et anti-ældnings materiale, fx antioxidanter, som binder oxygen og beskytter mod oxidation af plastens polymerkæder, og dette sikrer plastens mekaniske og kemiske egenskaber i hele  regn- og spildevandssystemets levetid. Uponor Infras rør til spildevand er mærket med Nordic Poly Mark, de nordiske landes fælles kvalitetsmærke. Certificeringen bygger på Europas produktstandarder, EN-standarder, ofte med skærpede krav. I Norden har vi tradition for høj kvalitet på plastikprodukter til regn- og spildevand, ofte betydeligt højere end i mange andre europæiske lande.

Kombinerede rørsystemer, hvor regn og spildevand blandes, er den hyppigst forekommende løsning i EU. I tilfælde af kraftig regn øges risikoen for oversvømmelse og forurening. I Danmark ledes regn og spildevand oftest i separate linjer, såkaldte fællesledninger. Infras regn- og spildevandssystemer omfatter både stikledninger og hovedledning. Baseret på anvendelse og dimensionering tilbyder vi forskellige løsninger til trykfri transport af almindeligt forekommende spildevand.

Uponor Ultra Classic er et traditionelt, glat spildevandsrør. Rørets indre og ydre lag er fremstillet af polypropylen (PP), mens mellemlaget består af PP, der indeholder mikrobobler. Designet tilvejebringer en yderst slagfast og holdbar konstruktion, mens indvirkning på miljøet er betydeligt mindre end dets forgængere.

Uponor Ultra Double er et dobbeltvægsrør med in-line-muffe, som med god margin opfylder kravene m.h.t. at undgå fremtidig rodindtrængen og lækage. Desuden fremstilles Uponor Ultra Double med en patenteret teknologi, der indeholder en muffe med ekstra tæthed. Vi bruger samme materiale i rør og muffe, hvilket forenkler fremtidig genanvendelse, og røret er kompatibelt med Uponor Ultra Rib 2.

Uponor Ultra Rib 2 er også et gravitationssystem til regn- og spildevand. Systemet blev lanceret i 1999 og er stadig uovertruffent på det danske marked. Rør, rørdele og brøndene er fremstillet af polypropylen (PP) med en unik ribbet konstruktion, som dobbelt opfylder Nordic Poly Marks krav til tæthed, deformation og slagstyrke. Uponor Ultra Rib 2 er det sikreste spildevandssystem, hvis slidstyrke, modstand mod beskadigelse under håndtering og installation er unik.

ProFuse trykrør benyttes til transport af regn- og spildevand uden mulighed for gravitation. Uponor producerer hovedsageligt PE100, et trykrør, der anvendes til drikkevand, spildevand, gas og forskellige procesmedier. ProFuse PE100 trykrørssystem har stor trækstyrke, kan modstå trykstød og kan modstå store sætninger.

Installationsbetingelser og særlige behov kræver nogle gange designede løsninger. Uponor Infra leverer Uponor Infra 360TM, hvor standardløsninger ikke er nok. Uponor Infra 360TM projektservice samler ekspertisen fra vores ingeniører, designere og håndværkere, og de udfører design, tilpasning og onsite svejseservice i henhold til kundens specifikke behov. Ved at optimere og præfabrikere en løsning på fabrikken kan der ofte spares penge under installationen.

Dokumentation vedrørende Kloakrørssystemer

8E1620C3C6104474A9900FC344D0435C

Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2

Brochure

PDF 1.89MB
0595D551D14C4AC38063872F58CD8E97

Uponor Trykrør

Uponor ProFuse-RC og øvrigt trykrørssortiment

PDF 12.99MB
4979715B42C74EBB9F98295062879684

Uponor rense- og inspektionsbrønde ø315-425

Nordic Poly Mark-godkendte ø315 og ø425 mm brønde med 160 og 200 mm bundløb

PDF 1.16MB