Accessor 600 | Uponor brøndsystem til regn- og spildevand

Kloakrørssystemer

Brøndsystemer

Komplet spildevandssystem med rense- og inspektionsbrønde

Ved at anvende stærke, fleksible og holdbare kloakrør og brønde får du en spildevandsløsning med lang levetid, hvilket igen giver besparelser med hensyn til lavere vedligeholdelses- og renoveringsomkostninger. For at kloakrørssystemet skal fungere i flere årtier er det nødvendigt at føre tilsyn og at udføre vedligeholdelse. Vedligeholdelsen lettes betragteligt ved at installere et spildevandsnet, der inkluderer brønde og dæksler.

Uponors brøndrørssystemer er designet til en levetid på mindst 100 år. I kraft af mange års produktudvikling har Uponor i dag et af markedets mest komplette produktprogrammer inden for brønde og dæksler.

Blandt produkterne er: 

  • Tagnedløbsbrønde
  • Rendestensbrønde
  • Tørbrønde
  • Drænbrønde
  • Rense- og inspektionsbrønde
  • Afløbsbrønde
  • Infiltrationsbrønde
  • Dæksler til alle formål

Derudover fremstilles specialdesignede brønde efter kundens ønsker og behov. Kan leveres som præfabrikerede produkter på installationsstedet.

Rense- og inspektionsbrønde ø315 og ø425

Nogle brøndprodukter har indløb med knæk op til 90 grader. Dette undgås med de optimerede flowkanaler i Uponors brønde, og der sikres dermed en optimal vandgennemstrømning med minimal turbulens. Sammen med det indbyggede fald betyder det en markant reduceret risiko for tilstopning og kemikalieaflejringer i brønden.

Uponor Rense- og inspektionsbrønde i dimensionerne ø315 og ø425 mm består af en brøndbund i gennemfarvet rødbrunt polypropylen (PP). Opføringsrøret er ligeledes gennemfarvet rødbrunt.

Hvis der benyttes dobbeltvæggede eller ribbede rør, fjernes tætningsringen i muffen på brønden, og tætningsringen til IQ, Ultra Double og Ultra Rib 2 rør benyttes i stedet og placeres på spidsen af røret. Nemmere bliver det ikke.

 

Uponor rense- og inspektionsbrønde
Uponor Accesso 600 brøndbunde

Uponor Accesso 600 og 1000 mm brønde

Uponor Accesso 600 omfatter seks forskellige bunde med optimerede konstruktioner. Samlingerne er forsynet med tætningring til glatte rør i dimensioner 160, 200, 250, 315 og 400 mm. Ved at anvende excentriske samlinger kan de samme bunde anvendes til korrugerede og ribbede rør som IQ, Ultra Double og Ultra Rib 2. Den regulerbare muffe tillader 7,5° bevægelse i alle retninger. Opføringsrøret er gennemfarvet sort.

Uponor ø1000 mm rense- og inspektionsbrønd er en plug-and-play-løsningen der er hurtig at samle, og tunge løft under installationen undgås grundet den lave vægt. Systemet består af en brøndbund, brøndringe i forskellige højder og en koncentrisk kegle som afslutning med overgang til dæksler. Den regulerbare muffe tillader retningsændringer i mufferne på op til 3,75° bevægelse horisontalt og op til 6,5° vertikalt.

Download dokumentation vedrørende Uponor brønde

Accesso 600 rense- og inspektionsbrønd

Uponor Accesso 600 rense- og inspektionsbrønde

Brochure med teknisk information om Accesso 600 brønde

PDF 2.09MB
A29546EA094644B4BCD52052C45977EB

Uponor Accesso 600 rense- og inspektionsbrønde

Installationsvejledning. Samling, justering og installation af Accesso 600 brønd.

PDF 3.06MB
Accesso 600 brønd til regn- og spildevand

Uponor Accesso 600 rense- og inspektionsbrønde

Teknisk datablad på Accesso 600 brønde

PDF 519.49kB
92AE45A17C984A9A850289D7C2FCBCFC

Uponor Brøndsystemer

Prisliste Januar 2020

PDF 1.38MB
4979715B42C74EBB9F98295062879684

Uponor rense- og inspektionsbrønde ø315-425

Nordic Poly Mark-godkendte ø315 og ø425 mm brønde med 160 og 200 mm bundløb

PDF 1.16MB