Rør til overfladevand

Undgå skader forårsaget af oversvømmelse

Regnvandssystemer

Transport og dræning af regnvand i sikre, miljøvenlige rør

Regnvand er vand, der midlertidigt flyder på jorden, som oftest regn eller smeltevand fra sne og is. De seneste års stigende mængde nedbør og deraf følgende oversvømmelser i vores byer især, har sat fokus på grøn og blå infrastruktur. For at kunne håndtere den stigende mængde regnvand er der brug for en kombineret løsning til parker, haver, landskaber, grønne tage, vandløb, vådområder og drænsystemer. Uponor IQ er et innovativt og komplet system til dræning, transport, udjævning, lokal bortskaffelse, rensning og genanvendelse af regnvand. Systemet er særligt egnet til afvanding i kommunen, transportsektoren, landbruget og skovbruget og anvendes i hele Norden.

Med regnvandet kommer også stigende mængder forurenet sediment fra for eksempel trafik, byggeri og tage. En stor del af disse forurenende stoffer er partikelbundne, hvilket betyder at de bæres fremad af større partikler, såsom sandkorn. Hvis vandet ikke renses, kan det være årsag til, at forurenende stoffer havner i vores grundvand eller som slam i vandløb, damme og søer. Rensning af regnvand er i sig selv forholdsvis komplekst og afhængig af regnintensitet og recipientens tilstand. Generelt opbygges renseanlæget opstrøms i systemet, hvor strømmen og de forurenede stoffer er lave, men kommuner kan også have brug for nedstrømsfaciliteter forbundet med udløbsstrømmen til recipienten. Der er strømme og forurenende stoffer højere, og rensningsanlægget skal tilpasses tilsvarende.

En en god vandrensning opnås ved at adskille sedimenterne fra vandet. Det kan gøres via en almindelig sandfangsbrønd. Uponor Infra har udviklet en opgraderet sandfangsbrønd Uponor Smart Trap, som ved hjælp af en plade forbedrer adskillelsen og forhindrer opsamlet sediment i at hvirvle med ud ved høj vandgennemstrømning. Til at filtrere finere partikler og opløsningsmidler er Uponor IQ filterbrønd en brønd med et højtydende modulært filter, som reducerer metalioner. Brønden opsamler i alt 30 liter olie og kan med nye filtre håndtere 12 liter/ sekund. Et mindre alternativ er Uponors regnvandsbede, som forsinker og renser vand fra olier, tungmetaller og forskellige næringsstoffer, og giver grønnere omgivelser.

Mange kommuner arbejder for at begrænse mængden af regnvand, der strømmer ind i spildevandsnettet fra tage, parkeringspladser og andre uigennemtrængelige overflader, og der findes forskellige typer magasiner. I sammenligning med en makadammagasin har regnvandsystemer i plast en tredobbelt absorptionsmængde. Uponor Infras system for lokal håndtering af regnvand er et alternativ til de traditionelle åbne bassiner. Sortimentet omfatter infiltrationsrør, regnvandkassetter og vandtanke og er fremstillet i et materiale med god modstand overfor de kemiske stoffer, som systemerne normalt udsættes for.

Som privatperson kan du lagre og bruge dit regnvand til vanding af haven. Uponors regnvandstank er lavet af polyethylen, har en levetid på mindst 100 år og er fleksibilitet nok til at modstå ændringer i jorden. Vandet ledes ned i tanken, og overløb sikrer, at den aldrig overstiger et bestemt niveau. Ved at anlægge en pumpe har man sin egen vandkilde.

Installationsforhold og særlige behov kræver nogle gange designede løsninger. Uponor Infra leverer Uponor Infra 360TM, hvor standardløsninger ikke er nok. Uponor Infra 360TM projektservice samler ekspertisen fra vores ingeniører, designere og håndværkere, og de udfører design, tilpasning og onsite svejseservice i henhold til kundens specifikke behov. Ved at optimere og præfabrikere en løsning på fabrikken kan der ofte spares penge under installationen.

Download dokumentation vedr. Regnvandssystemer

40150CD588CF47EFB0C8D17A31D238D9

Uponor Weholite rørsystemer

Brochure Weholite

PDF 9.61MB
D60A746849BF47CABF621351ACEFDDEA

Uponor IQ regnvandsmagasiner

Modulopbyggede IQ-magasiner til regnvand

PDF 3.30MB
1C0AEC0E84004BAC8935B4C78922A79B

Uponor Rain Garden

Regnbede i vejarealer - en regnvandsløsning til bymæssige områder

PDF 4.81MB
72866E90123546ADBEE34FC150A55936

Uponor Smart Trap

Fjernelse af forurening og sediment i regnvand

PDF 8.61MB