Rør til overfladevand

Undgå skader forårsaget af oversvømmelse

Regnvandssystemer

Gennemgribende totalløsning til håndtering af regnvand

Regnvand består af regn, smeltevand og sedimentvand, der flyder ad forskellige overflader. Bymiljøer har kun begrænsede muligheder for at lede vandet naturligt væk. Håndtering af regnvand bliver derfor en stadig vigtigere faktor i infrastrukturen, da mængden af regnvand stiger, og da oversvømmelser og kraftige regnskyl stiger i intensitet.

Uponors regnvandssystemer tager hensyn til fremtidige anlægsudfordringer, respekterer miljøet og lette installationsarbejdet. Systemet bestående af rør, samlinger og brønde gør det muligt at lede regnvand og smeltevand ind i kloaksystemet på en sikker og kontrolleret måde. Uponors regnvandskassetter, tunneler og tanke tilbyder en moderne løsning til opbevaring og infiltrering af regnvand og smeltevand.

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark er mærket produkter, der opfylder alle kvalitetskrav og passer til nordiske forhold.
Nordic Poly Mark