Behandling af regnvand

Regnvandssystemer

Filtrering af regnvand

Filtrering af regnvand

Tusindvis af kubikmeter regnvand, forurenet med olie og tungmetaller strømmer direkte ind i byernes regnvandsbrønde i forbindelse med regn og snesmeltning fra veje, parkeringspladser og andre asfalterede overflader. Uponor arbejder med denne udfordring som en del af arbejdet for en bæredygtig fremtid. Vi tilbyder løsninger der fjerner både tungmetal og olie i forurenet regnvand.

Løsninger til filtrering af regnvand

Uponor regnseng

Uponor regnseng

Enestående regnvandsløsning med høj rengøringseffekt og optimale forsinkelsesegenskaber
Regnvand, der falder på gader og pladser, skylles hurtigt ned i brønde og derefter længere ud i søer og farvande. Undersøgelser viser, at forurenet vand har stor negativ indvirkning på miljøet. Uponor Infras nye regnseng er en simpel løsning, der forsinker og renser regnvand, før det når frem til vandløb.

Dimensionering
Uponors regnseng er en modulopbygget løsning med høj renseeffekt og optimerede forsinkelsesegenskaber, og nem at dimensionere og installere. Dit behov fastsætter antallet af moduler. Et modul håndterer ca. 10 mm regn på 3650 kvadratmeter.

Anvendelse
Løsningen er meget holdbar og er egnet til håndtering af regnvand på store hårde overflader såsom parkeringspladser og pladser. Modulerne kan installeres nedgravede eller over jorden, f.eks. som dræn ved husfundamenter. Takket være en letvægtskonstruktion er de også mulig at installere i taghaver.

Oprensning
En velbygget regnseng renser regnvand fra olier, tungmetaller og forskellige næringsstoffer.

Vedligeholdelse
Gader og pladser ses ofte fulde af skrald. Med en regnseng forenkles vedligeholdelse, da affaldet flyder med regnvand og akkumuleres i regnsengen. Rengøringen er forenklet, og grundarealet giver et mere behageligt indtryk.
Vand, der strømmer ind i sengen, filtreres gennem et substrat. Hvis nødvendigt er det let at udskifte substratet.

Komplet løsning
Uponor Infras regnsenge sælges som separate moduler eller som en komplet løsning, inklusiv substrater og planter. Kontakt os for mere information.

Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap til regnvandshåndtering

Spar på både miljøet og omkostningerne

Da antallet af hårde overflader, såsom tage, veje og parkeringspladser udvides hver dag, stiger mængden af regnvand, som der skal tages hånd om. Desuden synes nedbøren at øges og ændre form. Kraftig regn bliver mere almindeligt. Nogle områder i Norden har haft et par 100 års regnfald i løbet af de sidste kun 10 år. Men det er ikke kun mængden af vand, der stiger. Vandet bringer også masser af forurenede sedimenter, fra for eksempel trafik, byggematerialer og tage. Det er derfor vigtigt, at vi gør hvad vi kan for at rense vandet og opsamle sandet.

Tidligere sandfangsbrønde gør det godt ved lave strømme, men under kraftige skybrud vil en stor mængde af det opsamlede sediment sandsynligvis skylles ud af brønden igen. Der har ikke været en optimal løsning. Indtil nu. Uponor Smart Trap løser problemet.

Universitetsstudier viser, at en stor mængde tungmetaller er partikelbundne, hvilket betyder at de sidder fast på større partikler såsom sandkorn. Hvis du tager hånd om vandets sediment, vil du beskytte miljøet på samme tid. Med Uponor Smart Trap samler du 100% mere sediment end med traditionelle sandfangsbrønde.

Vi tilbyder Smart Trap, som fås både som en komplet brønd og til eftermontering og installation i eksisterende brønde.

    

Download dokumentation vedrørende Uponor Smart Trap

72866E90123546ADBEE34FC150A55936

Uponor Smart Trap

Fjernelse af forurening og sediment i regnvand

PDF 8.61MB
8F9F0BDC66C94BA5BE62A51CA3301265

Uponor Regnvandssystemer kassetter infiltration

Prisliste Januar 2019

PDF 746.65kB
Uponor brøndfilter

Opsamling af tungmetaller og olie med Uponor filterbrønde

Uponor filterbrønd er et komplet brønd (dim. ø1.000 mm) med et højt effektivitetsmodulfilter. Filtret reducerer metalioner med 95% op til et areal på 1.000 m² eller et befærdet trafikareal med op til 15.000 biler om dagen. Derudover kan brønden opsamle ca. 30 liter olie. Med nye filtre kan brønden håndtere en vandstrøm på 12 liter/sekund.