Behandling af regnvand

Regnvandssystemer

Filtrering af regnvand

Filtrering af regnvand

Tusindvis af kubikmeter regnvand, forurenet med olie og tungmetaller strømmer direkte ind i byernes regnvandsbrønde i forbindelse med regn og snesmeltning fra veje, parkeringspladser og andre asfalterede overflader. Uponor arbejder med denne udfordring som en del af arbejdet for en bæredygtig fremtid. Vi tilbyder løsninger der fjerner både tungmetal og olie i forurenet regnvand.

Løsninger til filtrering af regnvand

Uponor Rain Garden
Rain Garden regnbed
Uponor regnbed - Rain Garden

Rain Garden

Kompakt regnvandsløsning til bymæssige områder

Uponor Rain Garden er en regnvandsløsning med høj rensningseffekt og optimerede tilbageholdelsesegenskaber.

Forureningen i regnvand ses i stigende grad som en kilde til miljøproblemer. Regnvandsafvandingenbliver forurenet, når det flyder over asfalterede veje, parkeringspladser og andre uigennemtrængelige overflader. Ubehandlet regnvand udgør en risiko for vandløbene, der modtager regnvand fra byerne.

Uponor Rain Garden er et kompakt præfabrikeret regnvandshåndteringssystem, der opsamler, tilbageholder og renser afvandingen tæt på kilden.

Fordele

  • Regnbedet renser regnvandet for tungmetaller, olier og næringsstoffer, hvilket reducerer risikoen for vandbaseret forurening.
  • Den præfabrikerede løsning gør installationen let og hurtig, hvilket giver et sikkert slutresultat.
  • Vandtæthed, hvilket betyder, at installation er mulig i områder med udfordrende jordforhold, f.eks. højt grundvand eller i grundvandsdannelsesområder.
  • Nem udskiftning af filtermaterialet ved vedligeholdelse.
  • Et lille aftryk gør tanken ideel til små og begrænsede områder.

 

Anvendelse
Regnbede anvendes almindeligvis i bymiljøer, men kan også installeres i butiksområder og boligområder. Modulerne kan graves ned eller installeres delvis over jorden, f.eks. til opsamling af tagvand på grundniveau. Installationen kan foretages enkeltvis, parallelt eller på række.

Dimensionering
Systemet er nemt at dimensionere og installere. Det er dit specifikke behov, der afgør antallet af nødvendige moduler. Ét modul er tilstrækkeligt til at håndtere regn på ca. 130-150 m² afvandingsområde.

Komplet løsning
Uponor Rain Garden er en komplet løsning til bio-tilbageholdelse af regn i bymiljøet. Planterne og filtermaterialet bevarer og renser regnvandets afvanding, så det sikkert kan udledes til regnvandsnettet. Kontakt os for mere information.

Download dokumentation vedrørende Uponor Rain Garden

1C0AEC0E84004BAC8935B4C78922A79B

Uponor Rain Garden

Regnbede i vejarealer - en regnvandsløsning til bymæssige områder

PDF 4.81MB
Uponor Rain Garden - FAQ

Uponor Rain Garden FAQ

Anbefalinger, vejledning og svar på praktiske spørgsmål

PDF 267.75kB
Uponor Rain Garden Installationsvejledning

Uponor Rain Garden Installationsvejledning

Vejledning i installation af Uponor regnbed

PDF 169.22kB
Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap til regnvandshåndtering

Spar på både miljøet og omkostningerne

Da antallet af hårde overflader, såsom tage, veje og parkeringspladser udvides hver dag, stiger mængden af regnvand, som der skal tages hånd om. Desuden synes nedbøren at øges og ændre form. Kraftig regn bliver mere almindeligt. Nogle områder i Norden har haft et par 100 års regnfald i løbet af de sidste kun 10 år. Men det er ikke kun mængden af vand, der stiger. Vandet bringer også masser af forurenede sedimenter, fra for eksempel trafik, byggematerialer og tage. Det er derfor vigtigt, at vi gør hvad vi kan for at rense vandet og opsamle sandet.

Tidligere sandfangsbrønde gør det godt ved lave strømme, men under kraftige skybrud vil en stor mængde af det opsamlede sediment sandsynligvis skylles ud af brønden igen. Der har ikke været en optimal løsning. Indtil nu. Uponor Smart Trap løser problemet.

Universitetsstudier viser, at en stor mængde tungmetaller er partikelbundne, hvilket betyder at de sidder fast på større partikler såsom sandkorn. Hvis du tager hånd om vandets sediment, vil du beskytte miljøet på samme tid. Med Uponor Smart Trap samler du 100% mere sediment end med traditionelle sandfangsbrønde.

Vi tilbyder Smart Trap, som fås både som en komplet brønd og til eftermontering og installation i eksisterende brønde.

    

Download dokumentation vedrørende Uponor Smart Trap

72866E90123546ADBEE34FC150A55936

Uponor Smart Trap

Fjernelse af forurening og sediment i regnvand

PDF 8.61MB
8F9F0BDC66C94BA5BE62A51CA3301265

Uponor Regnvandssystemer kassetter infiltration

Prisliste Januar 2020

PDF 377.93kB

JPG 176.60kB

JPG 176.60kB
Uponor Filterbrønd

Opsamling af tungmetaller og olie med Uponor filterbrønde

Uponor filterbrønd er et komplet brønd (dim. ø1.000 mm) med et højt effektivitetsmodulfilter. Filtret reducerer metalioner med 95% op til et areal på 1.000 m² eller et befærdet trafikareal med op til 15.000 biler om dagen. Derudover kan brønden opsamle ca. 30 liter olie. Med nye filtre kan brønden håndtere en vandstrøm på 12 liter/sekund.