Uponor regnvandstank

Regnvandssystemer

Forsinkelsesmagasiner

Forsinkelsesbassin forhindrer oversvømmelser forårsaget af kraftige regn

Byerne vokser. Der anlægges flere og flere hårde og uigennemtrængelige overflader. Det betyder, at der ophobes en masse vand i tætbefolkede områder, som det er nødvendigt at tage hånd om. Desuden ser mængden af nedbør ud til at øges og også ændre form. Kraftig regn bliver mere almindeligt.

Vi ser tydelige tegn på, at klimaet ændrer sig. Nogle områder i Norden har haft et par 100-årsregn i løbet af de seneste 10 år. Med den rigtige bassinstørrelse kunne skaderne efter denne regn være undgået eller minimeret. Endda til en pris, der er langt lavere end udbedringen af skader efter et skybrud - for ikke at tale om flere.

For at få et jævnt flow i rør og vandløb er regnvandsmagasinet en mulighed. Det betyder, at regnvand ledes til magasinet, og vandet lagres, indtil vandløbet eller røret kan optage og videreføre vandet til en modtager. Magasinet kan også fungere som en renser af regnvandet, idet urenheder i vandet kan sedimenteres, dvs. langsomt synke til bunds og der opsamles som bundslam.

Vidste du at ...
Stadig flere kommuner fakturerer udgifterne til afledning og rensning af regnvandet.
Afgiften indgår normalt som en del af vandafgiften og betales af dem, der udleder vand fra deres ejendom til kommunens system og af dem, der bor på en lokal gade, hvor vandet omdirigeres. Størrelsen på ejendommens område er afgørende for, hvor høj afgiften bliver.

Et forsinkelsesmagasin bruges til regnvand, når

 • Jorden er for kompakt til at regnvandet kan infiltreres
 • Ekstra opbevaringskapacitet er nødvendig ud over den eksisterende regnvandskloak
 • Grundvandet står så højt, at regnvandet ikke kan infiltrere i jorden

Weholite regnvandsbeholdere forhindrer oversvømmelser

Under kraftig regn kan oversvømmelser og overbelastede rørledninger undgås ved at anvende Weholite forsinkelsestanke. Se Uponors løsning til styring af store mængder regnvand.

Udover regnvandsmagasiner til store arealer kan vi specialdesigne:

 • Skræddersyede tanke
 • Kemiske tanke
 • Overløbstanke
 • Septiktanke

Vi leverer også specialfremstillede alkaliseringsanlæg, og løsninger til industrien. Kontakt os for mere information eller for et tilbud for en specialdesignet løsning.

Forsinkelsesmagasiner

Regnvandsmagasiner, store

Forsinkelsesmagasiner i store størrelser - et holdbart system, der er let at vedligeholde

Weholite regnvandsmagasinet består af Weholite-rør, leveret i ønsket længde og svejses sammen, enten på Uponors fabrik eller onsite på byggepladsen. Installation er hurtig - alt, hvad der kræves på stedet, er at udgrave området, installere tanken og fylde udgravningen op. Regnvandsbassinerne er hermetisk forseglede, og de kan installeres i grundvandsområder eller under grundvandets overflade. Systemet tømmes ved udledning i en gravitationsledning eller ved pumpning.

Fordele

 • Gør det muligt at overvåge, rense og inspicere regnvand
 • Velegnet til at holde vand, især i byforhold, hvor jordareal er meget værdifuldt: pladsen under asfalterede arealer kan bruges
 • Evne til at bygge systemer med meget stor lagerkapacitet: Tankdiametre på op til 3 meter, længder efter kundens beho
Weholite regnvandsmagasin

Download dokumentation vedrørende store forsinkelsesmagasiner

40150CD588CF47EFB0C8D17A31D238D9

Uponor Weholite rørsystemer

Brochure Weholite

PDF 9.61MB
7A047ACA58C8410D920C0E5255FDEDE6

Uponor PE Weholite letvægtsrør

Prisliste Januar 2020

PDF 380.99kB
554D2962D30544079184FA33B3908B79

Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2, Double, Classic, IQ, Weholite, Sverige

Insta Cert certifikat nr. 4077, Nordic Poly Mark

PDF 48.90kB
7BE90EDFDF8F49AA9B32EF730E05850D

Uponor Weholite PE rør, Finland

Insta Cert certifikat nr. 4075, Nordic Poly Mark

PDF 138.58kB
Regnvandsbassiner, små

Forsinkelsesbassiner til små arealer på mindre ejendomme

På byggeprojekter er det vigtigt at designe og implementere systemer uden for bygningen på en sådan måde, at regnvandet ikke medfører problemer for bygninger eller udendørsarealer. Kravene omkring regnvand er ændret de seneste år. Flere byer kræver, at afvanding foretages i byområder, før vandet ledes ind i de kommunale regnvandsløb. Uponors forsinkelsesbassin er designet specielt til at holde vand fra afløb og tage væk fra områderne omkring de små huse. Forsinkelsestanken sænker strømmen af regnvand og opbevarer vandet, før det ledes ind i det kommunale regnvandssystem.

Løsningen omfatter små huse, parcelhuse og småhuse. Tanken kan opbevare 2.500 liter. Uponors forsinkelsesmagasin er en simpel og pålidelig løsning. Tanken er lav i højden og kan installeres under jorden i grønne områder. Uponor leverer en bred vifte af løsninger til styring af regnvand, herunder rør, brønde, infiltrationskassetter og tanke, der supplerer systemet.

Uponor forsinkelsestank

Download dokumentation vedrørende forsinkelsesbassiner til små arealer

8F9F0BDC66C94BA5BE62A51CA3301265

Uponor Regnvandssystemer kassetter infiltration

Prisliste Januar 2020

PDF 377.93kB

JPG 176.60kB

JPG 176.60kB

JPG 176.60kB
IQ magasiner
Uponor IQ magasiner til regnvand

Uponor IQ magasiner

Uponors modulære IQ magasiner kan bruges til mange formål som regnvandstilbageholdelsesmagasiner, udvidelse af regnvandsnet, overløbstank eller opbevaringstank til brandslukningsvand. Magasinerne har en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Magasiner er velegnede på små ejendomme såvel som til parkeringsområder eller erhvervsområder.

Magasinet består af rørmoduler og slutmoduler. Du kan designe og bygge magasiner af forskellige størrelser på stedet ved hjælp af moduler. Magasinerne kan bygges i alle længder, så længe der er tilstrækkelig mængde inspektionsrør. Det er også muligt at montere flere magasiner ved siden af hinanden.

De stærke moduler til regnvandsmagasiner i polypropylen (PP) er tilgængelig i ø800, ø1000 og ø1200 mm. Magasinets vægge har en holdbar dobbeltvægsstruktur. Ydervæggen er korrugeret og den indvendig væg har en lys, glat overflade. Endemodulerne sælges som par; den ene med en spids ende og den anden med en muffe. Begge endemoduler er udstyret med forbindelser til inspektionsrør.

Fordele ved IQ magasiner

 • Modulopbygget – nemt at designe og levere
 • Hurtig installation, kort leveringstid
 • Nemt at vedligeholde: renses og tømmes via inspektionsrørene.
 • Åben indvendig konstruktion garanterer lang levetid.
 • Lys inderside: Nem at inspicere.
 • Modulerne er med fast muffe med tætningsring af høj kvalitet: en vandtæt, sikker og miljøvenlig løsning.
 • En stærk konstruktion, der kan klare tung belastning, garanterer lang levetid og er en god økonomisk investering.
 • Systemet kan nemt suppleres med andre Uponor produkter, fx regnvandsbrønde.

Download dokumentation vedrørende Uponor IQ magasiner

01D22330F5E3417EAE5752110AB9F95A

Uponor IQ magasiner

Prisliste Januar 2020

PDF 129.24kB

JPG 176.60kB

JPG 176.60kB
Regnvandstanke

Regnvandstank med muligheder

Uponors regnvandstank giver dig mulighed for at opbevare regnvand. Dette giver dig en alternativ - og gratis - kilde til vand, som du kan bruge, når du har brug for det.

Takket være Uponors regnvandstank behøver du ikke bruge drikkevand, når du vander din græsplæne, blomster og planter i din have. En tank er installeret under jorden, og alt regnvand fra bygningens tag løber ned i tanken. Et overløbsrør sikrer, at tankens vandstand aldrig overstiger det angivne niveau. Tilslut en pumpe til tanken for at opnå din egen - og frem for alt gratis - adgang til vand!

Du behøver ikke betale for vand til havesprinkleren, og du sparer også på naturressourcer.

Større systemer fremstilles efter aftale. Kontakt Uponor Infra for et tilbud!

Regnvandstank

Download dokumentation vedrørende Uponor regnvandsmagasiner

8F9F0BDC66C94BA5BE62A51CA3301265

Uponor Regnvandssystemer kassetter infiltration

Prisliste Januar 2020

PDF 377.93kB

JPG 176.60kB

JPG 176.60kB

JPG 176.60kB