Pumpning af regnvand

Regnvandssystemer

Pumper

Pumper

Når et rørsystem er bygget sammen med brønde og bassiner, nås der ofte en punkt, hvor det ikke længere er muligt at opnå gravitation i systemet. Med moderne og effektive pumper og pålidelig teknologi kan vand igen trækkes tilbage i systemet.

Pumper giver dig mulighed for at styre vandstrømmen, når den trækkes tilbage til et system uden at være overbelastet. Uponor producerer forskellige specialløsninger og arbejder sammen med de mest erfarne pumpeproducenter på markedet for at sikre et langsigtet samarbejde og et højt serviceniveau.

Vidste du ...
Pumpning anses for at være den sikreste måde at undgå at få regnvand ind i afløbssystemet. For yderligere beskyttelse mod oversvømmelser kan det anbefales at installere en returventil efter pumpen.

Download dokumentation vedrørende Uponor pumpebrønde

AA7E2FD969AB4206AE22A284DC5A7423

Uponor Pumpebrønd

Driftsvejledning til DXGM 600 mm

PDF 1,007.34kB
870B3ECBF2A24010B698FEEB0D460BE0

Uponor Pumpebrønde

Prisliste Januar 2020

PDF 97.33kB
39A69DC1AE304CD18A01233643B64181

Uponor nedsivning/pumpebrønd

Overensstemmelseserklæring

PDF 26.68kB