Renseanlæg til spildevandsløsninger

Til ejendomme uden kommunalt kloaksystem

Renseanlæg og andre spildevandsløsninger

Et pålideligt renseanlæg af høj kvalitet øger værdien af din ejendom

Decentrale spildevandsløsninger som bl.a. renseanlæg, anvendes i bygninger, der ikke er forbundet med det kommunale kloaknet. Dette er ofte den mest benytte løsning til at håndtere spildevand  i tyndt befolkede områder og feriehuse. Et moderne og pålideligt spildevandssystem i høj kvalitet er en investering, der gør det muligt at holde brøndvand rent og øge ejendomsværdien.

Uponor har årtiers erfaring i fremstilling af pålidelige systemer til spildevandsbehandling. Vi har markedets mest omfattende produktsortiment, der bl.a. inkluderer minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, samletanke, filtre og brønde. Uponor sikrer, at der altid findes en passende spildevandsløsning til dit behov. Alle vores spildevandsløsninger er testede og godkendte.

  • Det trådløse alarmsystem til WehoMini minirenseanlægget gør det lettere at overvåge anlæggets drift.
  • WehoPuts-sortimentet til biologisk rensning er renseanlæg til rensning af spildevand fra mindre bysamfund, godser, campingpladser, skoler og andre institutioner.
  • Gråvandsfiltre er fremragende løsninger til spildevand fra brusere, vaskemaskiner og saunaer.
  • Infiltrations- og sandfiltre er traditionelle behandlingssystemer til enfamiliehuse og feriehuse

Valg af spildevandssystem

Spildevandsbehandlingssystemer vælges i overensstemmelse med den type spildevand, der dannes på ejendommen og kravene i bestemmelserne, under hensyntagen til lokal byplanlægning og miljøbestemmelser. Systemet skal tilpasses den specifikke ejendom og parcel.

Inden der kan opbygges et spildevandssystem, skal en specialist inden for vandforsyning udarbejde en plan. "Nøglefærdige" tjenester er også tilgængelige – disse inkluderer design, installation og vedligeholdelse af spildevandsbehandlingssystemerne.

Dokumentation vedrørende Spildevandsløsninger

3EF066BE1ECE4ABAB9915E8D810E61E6

Uponor WehoMini Driftsvejledning 5PE

Driftsvejledning WehoMini

PDF 1.67MB
194AAE412F28491EB91AF274FF61689C

2,4 m3 5PE bundfældningstank til minirens- og nedsivningsanlæg

Brochure bundfældningstank

PDF 8.81MB
46A6162ACD9B452C988432CE880F4615

Uponor samletank 3 m3

Salgsbrochure

PDF 1.72MB
EF716CB930B6408F8A5305B72A1BCCFE

Uponor Rensningsanlæg

WehoMini 5PE & WehoPuts 10-30PE

PDF 16.25MB