Nedsivningsanlæg

Renseanlæg og andre spildevandsløsninger

Nedsivningsanlæg

Behandling af spildevand i åbent land

Et nedsivningsanlæg er i princippet blot en afledning af spildevandet til naturlig rensning i jorden. Er jordbundsforholdene i orden, sker nedbrydning af mikroorganismer helt naturligt; fosfater bindes i en vis udstrækning til jordpartiklerne, og miljøfremmende stoffer nedbrydes i en vis udstrækning også, da der er tale om nedbrydninger under iltrige forhold.

Selve spildevandet føres til nedsivningsanlægget via parallelt løbende sivestrenge efter at have passeret en bundfældningstank, hvor fysiske partikler sorteres fra. En sådan bundfældningstank skal tømmes efter behov - minimum 1 gang årligt. Efter bundfældningstanken fordeles spildevandet til sivestrengene enten via en fordelerbrønd, hvis der er tale om et gravitationsanlæg, eller via pumpebrønd.

Løsninger til nedsivningsanlæg

Løsninger til gråt vand

Løsninger til gråt spildevand

Husspildevand fra brusere, opvask og personlig vask renses af jorden ved hjælp af et sandfilter eller et infiltrationssystem. 1 m³ infiltrationspakken er beregnet til rensning af gråt vand produceret af en familie. Infiltrationsanlægget kan komplementere et sandfilter ved hjælp af en 2 x 15 m samlerørspakke.

Hvis pladsen er begrænset, kan der vælges en løsning med infiltrationsmodul løsning i stedet for et traditionelt rensefelt. En sådan løsning kræver kun omkring 10 m². Infiltreringsmoduler fremstillet af netmaskerør erstatter infiltrationsfeltets distributionslag, mens rensning af spildevand er mere effektiv end et traditionelt lag af makadam.

Når rensefeltet er højere end septiktanken, eller hvis højdeforskellen ikke er tilstrækkelig til gravitationskloakering, kan et Uponor pumpebrønd tilsluttes til systemet om nødvendigt. Pumpebrønden placeres efter septiktanken. Gråvandsseptiktanke skal generelt tømmes en gang hvert andet år i feriehuse og en gang om året på faste bopæle.

Løsninger til alle typer vand

Løsninger til alle typer spildevand

Et infiltrationsområde for alt spildevand til en husholdning består af en 2 m³ septiktank, et fordelingsafløb og et absorptions- eller filtreringsfelt. Større septiktanke og felter kan bruges til at bygge Infiltrationssystemer til to eller tre familier.

På små grunde kan rensefeltet bygges ved hjælp af absorptionsmoduler, som kræver mindre plads. Infiltreringsmoduler fremstillet af netmaskerør erstatter infiltrationsfeltets distributionslag, mens rensning af spildevand er mere effektiv end et traditionelt lag af makadam.

Yderligere fosforfjernelse kan opnås ved anvendelse af en separat fosforfjernelsesbrønd, som installeres mellem septiktanken og infiltreringsfeltet. Septiktanken tømmes normalt to gange om året.

Download dokumentation vedrørende Uponor nedsivningsanlæg

6FA30E45EDBF4ACDAFA01178D4337361

10 Nedsivning UTH

Teknisk håndbog, kapitel 10

PDF 2.49MB
F5E1BAC4273C42A98AA1ECD3E2BD4DB8

Uponor Nedsivningsanlæg

Uponor Nedsivningsanlæg

PDF 943.71kB
A2852EB4754D4E13A6591ABBF7B27E83

Uponor Tanke Nedsivning og Minirens

Prisliste Januar 2020

PDF 666.13kB
194AAE412F28491EB91AF274FF61689C

2,4 m3 5PE bundfældningstank til minirens- og nedsivningsanlæg

Brochure bundfældningstank

PDF 8.81MB