Samletanke til spildevand

Renseanlæg og andre spildevandsløsninger

Samletanke til spildevand

Spildevand opbevares sikkert i samletanken

Et alternativ til at behandle spildevandet er at behandle det forsvarligt i en samletank. Samletanke kan især med fordel benyttes i sommerhuse, der ikke benyttes hele året eller i boliger med lille vandforbrug - og hvor der ikke er mulighed for at etablere nedsivningsanlæg eller på anden måde bortlede spildevandet.

En samletank opsamler alt spildevand fra huset, og tømmes efter behov via den pågældende kommunes tømningsordning.

Til at "fortælle" hvornår tanken skal tømmes, kan man særskilt bestille en alarmboks og føler. Alarmboksen installeres indendøre og afgiver lyd- og lyssignal ved højt slamniveau i tanken.

En lukket samletank har i sagens natur en begrænset opsamlingskapacitet (f.eks. 6m3 = 6.000 ltr.), hvorfor det er vigtigt at

tilføre så lidt spildevand som muligt. Regn- og drænvand bør naturligvis ikke ledes til tanken, men bør ledes særskilt til regnvandsfaskiner. WC med stort/lille skyl er også at foretrække samt andre vandsparende foranstaltninger.

Et lavere vandforbrug stiller i flere tilfælde større krav til den udførte installation med ekstra fald på tilløbsledningen.

Installation udføres af en autoriseret kloakmester og må først føres ud i livet efter myndighedernes godkendelse af etableringen.

Vores samletanke, type Weholite, har en styrke, der giver dem nogle særdeles fordelagtige egenskaber, idet de både kan tåle trafikbelastning samt grundvand til terræn.

Samletanke

Samletank 3 m³

Samletank 3 m³

3 m³ samletanken er en kompakt løsning designet til behandling af spildevand fra ferieboliger. Dens form og størrelse gør den nem at transportere på en standardtrailer. Det anbefales, at samletanke altid holdes forankret til jorden.

Til mindre samletanke kræves to Uponor forankringssystemer. Tanken kan også udstyres med en trådløs alarm, der gør det lettere at vurdere, hvornår tanken skal tømmes. Den maksimale installationsdybde er 1 meter målt fra toppen af tanken til jordens overflade.

Samletank 5.3 m³

Samletank 5.3 m³

Uponor 5.3 m³ samletank, der er egnet til brug med kloak eller alt spildevand, er kun 1,5 meter høj, så den er nem at installere. Placeringen af forankringsstropperne er præ-mærket, hvilket letter installationen og reducerer antallet af forankringsfejl. Tre Uponor forankringssystemer er nødvendige for at forankre en tank. Den maksimale installationsdybde, målt fra toppen af tanken til jordens overflade, er 0,75 meter. Den maksimale højde af grundvandet fra tankens bund er 0,5 meter.

Samletanken er tæt og har en stærk struktur, og den leveres som standard med et 200 mm stigerør. Hvis der kræves yderligere tankvolumen, kan to tanke kombineres til at danne en 10 m³ tank. Der skal bruges en kapacitetsalarm til tanken for at kunne inspicere vandstanden inden i tanken. Når vandstanden når måleren, lyser en indikatorlampe, og en alarmlyd bliver aktiveret.

Download dokumentation vedrørende Uponor samletanke

7A2F569DD8D04910AEE761CD8D1882A6

Uponor samletank 5,3 m3

Uponor har videreudviklet vor samletank for at imødekomme efterspørgslen på samletanke til boliger, der kræver en enkel og sikker spildevandsløsning.

PDF 2.78MB
46A6162ACD9B452C988432CE880F4615

Uponor samletank 3 m3

Salgsbrochure

PDF 1.72MB
D3336EE5B46C42949E954C5D40857FB1

Uponor ydeevnedeklaration Weholite samletanke

Ydeevnedeklaration nr. 84001

PDF 332.94kB
A2852EB4754D4E13A6591ABBF7B27E83

Uponor Tanke Nedsivning og Minirens

Prisliste Januar 2020

PDF 666.13kB
24C136E8906D488C88785471AC734E8C

Uponor samletank 3 m3

Installationsvejledning

PDF 1.13MB
A7005D7D064C473CA620264A5B1F0DFD

Declaration of performance, Overensstemmelseserklæring vedr. Samletanke 3 og 5,3 m3

DoP Overensstemmelseserklæring

PDF 491.35kB