Radon renovation

Ventilationssystemer

Radon systemer

Reduktion af radon giver sund indendørs luft til nye og renoverede bygninger

Radon er en lugtfri og farveløs radioaktiv ædelgas, der opstår som et biprodukt af den fortsatte nedbrydning af uran i jorden. Radon er farlig i indendørs luft, da det øger risikoen for lungekræft. Radon kommer ind i boligerne fra jorden under husene ved at sive gennem huller i fundamenterne. Uponor har en løsning på problemet med radon i boliger og andre bygninger.

Radon gas – målinger

Radon kan ikke registreres af sanserne, dvs. måling er den eneste måde at præcisere koncentrationen på. Målinger bør foretages på alle områder med stor radonrisiko. Radonkoncentrationen i boligområder måles mellem november og april, når temperaturerne i gennemsnit er på deres laveste.

Hvis den målte radonkoncentration overstiger målniveauet på nybyggede steder, installeres en tagventilator for enden af udtrækskanalen, og radonrørledningen installeret under fundamenpladen tages i brug. På renoveringssteder er en effektiv måde at bekæmpe radon på at installere en radonbrønd udenfor bygningen.

Uponors radonsystem er velegnet til alle boligtyper

Uponors radonsystem er både velegnet til nye bygninger og til renoveringer. Systemet er tilgængeligt for enfamiliehuse og større bygninger. Den nemmeste og billigste løsning er at implementere radonbeskyttelse så snart fundamentet er lavet ved at installere radonledninger under fundamentpladen. På renoveringssteder tilbyder Uponor radon-renoveringsløsninger, der er klar til brug, som installeres i jorden udenfor bygninger uden at bryde nogen af bygningsstrukturerne.