Uponors ekspertise understøtter et topmoderne børnehospital | Uponor

Uponors ekspertise støtter topmoderne børnehospital

Helsinki i Finland begyndte opførelsen af et nyt børnehospital, der er designet til at erstatte to ældre og utidssvarende hospitaler med speciale i behandling af pædiatriske patienter. Den nye topmoderne facilitet skal behandle unge patienter fra hele landet, herunder udførelsen af pædiatrisk hjertekirurgi og organtransplantationer. Ud over den offentlige finansiering er hospitalets opførelse finansieret af private bidrag og donationer.

Uponor bidrager

Uponor var stolte over at få chancen for at bidrage til et så godt initiativ – en facilitet dedikeret til pleje af syge børn. Specialister hos Uponor gjorde meget ud af at deltage aktivt i projektets faser med behov for vurdering og design. I deres bidrag indgik en række højt skattede kommunale løsninger indenfor bygningskonstruktion og teknologi.

Blandt disse løsninger var en Weholite regnvandstank designet og fremstillet af Uponor med en kapacitet på et hundrede kubikmeter. Det skal bruges til at tilbageholde regnvandsafledning fra det nye hospitals haveanlæg, før vandet pumpes ud i det kommunale regnvandsnetværk. Som produktudviklingschefen hos Uponor, Teemu Salminen, forklarer, “Den nuværende kapacitet for byens regnvandsnetvæk er ikke længere tilstrækkelig til at håndtere regnvandet, der dannes i området, så det er nødvendigt at holde regnvandet tilbage i en tilstrækkelig stor tank lige som den eksperterne fra Uponor anbefalede til dette projekt.”

Opført på bestilling til et værdigt formål

Weholite-tanken blev specialbygget på Uponors fabrik i Vaasa og blev skræddersyet til at opfylde de specifikke krav for den nye facilitet. Salminen bemærker, “Blandt andet blev tankens længde, tilgangs- og afgangsrørene med deres højder og servicelemmene designet efter den unikke udformning og egenskaberne for hospitalets fysiske placering. Ligeledes blev adskillige indløbstilslutninger og mandehuller indbygget i tanken, da regnvand løber ind i tanken fra flere retninger.”

Tidligt samarbejde giver de bedste resultater

Uponors erfarne specialister var involveret i projektet lige fra planlægningsfasen. Sammen med designeren var de i stand til at placere installationer som f.eks. tilslutninger, mandehuller og tilbehør på den måde, der bedst tjener behovet for faciliteten. Salminen bemærker, “Den løsning til tegninger, som vi leverede, blev gjort tilgængelig for designeren ved projektets start. Senere i projektet gav vi også rådgivning om forankring af tanken efter at det stod klart, at det ikke ville være muligt at bruge ankerplader ifølge den oprindelige plan.”

 Tæt partnerskab – på Uponors måde
Uponor tilbyder dimensionering og design til alle sine regnvandsløsninger, samt installations- og svejseservices til deres kundetilpassede Weholite løsninger.

Tæt partnerskab – på Uponors måde

Salminen anser det helt bestemt for meget vigtigt at kunne deltage i projekter lige fra de tidlige faser. “Hvis samarbejdet mellem designeren, bygherren og entreprenøren begynder i projekteringsfasen, sikrer dette, at projekterne fortsat følger tidsplanen og budgettet, og, ikke uventet, kræves der ekstra arbejde på arbejdsstedet, selv ved de mest krævende leverancer. I forhold til dette projekt kunne vi passe tankens design og fremstillingen nøjagtigt sammen med det andet design og anlægsarbejdet på den fysiske placering. Jo tidligere vi kan gøre ting sammen, jo lettere er det at foretage ændringer, efterhånden som projektet skrider frem.”

Han påpeger, at Uponor tilbyder dimensionering og design til alle sine regnvandsløsninger, samt installations- og svejseservices til deres kundetilpassede Weholite løsninger. “Sammen med kunden kan vi kan finde en løsning af høj kvalitet og som er bedst egnet til hver fysisk placering.”

Installationen var hurtig og problemfri

Da regnvandstanken har en indvendig diameter på 2,4 meter og en længde på 25 meter, måtte der tages hensyn til transporten. Uponors projektsalgsteam håndterede også transporten og gav entreprenøren præcise instruktioner i løft og installation af tanken. “Udgravningen og fortøjning af ankrene var klar og ventede, og tanken kunne placeres hurtigt. Tilslutningerne blev udført, og tanken blev installeret på bare et par timer – og dækket med jord den samme dag.”

Alle Weholite tanke fremstillet af Uponor leveres klar til installation, hvilket sparer en masse tid og arbejde på arbejdsstedet. Tanken blev installeret i midten af oktober 2016, så den kunne tages i brug før fuldførelsen af bygningens tag. Som Teemu Salminen påpeger, “Når alt kommer til alt, opsamles regnvand også i haveanlægget i byggeperioden”.

Innovativ forankring

Salminen bemærker også, “Endnu et usædvanligt træk ved tanken er forankringsmetoden. Den er forankret direkte i grundfjeldet for at overvinde den dynamiske virkning af grundvandet, snarere end at forlade sig på de mere almindeligt anvendte ankerplader. På stedet stod det klart, at dette var den bedste løsning for denne sag, da installationsstedet var temmelig begrænset og det massive grundfjeld var tilgængeligt for forankring af tankens stropper."

En række integrerede produkter

Foruden regnvandstanken leverede Uponor rør til spildevand og regnvand, afløbsrør, trykrør og forskellige brønde til den kommunale bygningskonstruktion på arbejdsstedet. Alle produkternes kompatibilitet sikrer et sikkert og tæt system, som fungerer som planlagt, og hvor der ikke er behov for yderligere arbejde. Takket være Uponor og andre førende virksomheder kan Finlands nyeste børnehospital sætte deres lid til, at faciliteterne er opført efter de højeste standarder.