Regnbed til rensning af giftstoffer fra asfalt

Regnvandssystemer

Filtrering af regnvand

Rensning af regnvand i traditionelle eller skræddersyede løsninger

Tusindvis af kubikmeter regnvand, forurenet med olie og tungmetaller strømmer direkte ind i byernes regnvandssystemer i forbindelse med regn og snesmeltning fra veje, parkeringspladser og andre asfalterede overflader. Når det kommer til forurenende stoffer i regnvand, kan man generalisere, men samtidig skal man også være opmærksom på, at der kan være behov for tilpasning. De fleste forurenende stoffer er partikelformede, og i mange tilfælde kan oprensning opnås ved blot at fjerne sedimenterne. Den mest traditionelle måde at rense regnvand på er gennem sandfangsbrønde.

Der er et stort fokus på rensning af regnvand, og de traditionelle produkter er suppleret med innovative nye produkter såsom filterbrønde, regnbede, brønde med integrerede lameller og skræddersyede sedimentbrønde, hvor dybde og diameter er tilpasset den maksimale strømning, behandlingsflow, ønsket behandlingsresultat og sedimentkapacitet.

Se Filtreringssystemer i vores online produktkatalog
SmartTrap og RainGarden regnvandsfiltrering

Fordele ved rensning af regnvand

  • Smart Trap tilbageholder sediment, selv under store nedbørsmængder
  • Rain Garden renser for tungmetaller, olier og næringsstoffer
  • Filterbrønd renser for tungmetaller og olie
Uponor Rain Garden

En præfabrikeret filtreringsløsning

Uponor Rain Garden er en kompakt, præfabrikeret løsning til biofiltrering, der opsamler, forsinker og renser regnvandet for næringsstoffer, tungmetaller og olier og reducerer risikoen for forurening af naturlige modtagere. Denne skræddersyede løsning gør det muligt at installere den på et lille og pladsbesparende areal, let og hurtig med et sikkert slutresultat. Regnbedet er vandtæt og kan derfor installeres i områder med vanskelige jordforhold.

Regnbede bruges ofte i byområder, men kan også installeres i butiks- eller boligområder. Regnbedet kan installeres nedgravet eller over jorden til f.eks. opsamling af tagvand. Rain Garden kan installeres som en separat enhed, parallelt eller i forlængelse af hinanden. Regnbedet er let at dimensionere. Antallet af regnbede afhænger af behovet for afvanding. Ét regnbed er nok til 130-150 m2 afvandingsareal.

       

Download dokumentation vedrørende Uponor Rain Garden

1C0AEC0E84004BAC8935B4C78922A79B

Uponor Rain Garden

Regnbede i vejarealer - en regnvandsløsning til bymæssige områder

PDF 8.46MB
Uponor Rain Garden - FAQ

Uponor Rain Garden FAQ

Anbefalinger, vejledning og svar på praktiske spørgsmål

PDF 267.75kB
Uponor Rain Garden Installationsvejledning

Uponor Rain Garden Installationsvejledning

Vejledning i installation af Uponor regnbed

PDF 169.22kB
Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap fjerner effektivt forurening og sediment i regnvand

Uponor Smart Trap er en patenteret sandfangsbrønd til rensning af regnvand. Konstruktionen samler 100% mere sediment end en traditionel sandfangsbrønd, selv ved høje vandstrømme, da det ellers er normalt, at sedimenterne skylles ud. Indvendig i Uponor Smart Trap sidder en perforeret skillevæg, der forhindrer vandet i at hvirvle rundt og trække opsamlet sediment med det. Hvis du supplerer Smart Trap med en oliebom, kan du under de rette forhold bruge det som rensning af parkeringsvand i stedet for en olieseparator.

Uponor Smart Trap til rensning af regnvand fås som en komplet sandfangsbrønd og som installation i eksisterende brønde af plast eller beton. Installationen er enkel og viser resultater med det samme.

                     

Download dokumentation vedrørende Uponor Smart Trap

72866E90123546ADBEE34FC150A55936

Uponor Smart Trap

Fjernelse af forurening og sediment i regnvand

PDF 8.71MB
8F9F0BDC66C94BA5BE62A51CA3301265

Uponor Regnvandssystemer kassetter infiltration

Prisliste Oktober 2021

PDF 421.58kB
Filterbrønde

Opsamling af tungmetaller og olie med Uponor filterbrønde

Uponor filterbrønd er et komplet brønd (dim. ø1.000 mm) med et højt effektivitetsmodulfilter. Filtret reducerer metalioner med 95% op til et areal på 1.000 m² eller et befærdet trafikareal med op til 15.000 biler om dagen. Derudover kan brønden opsamle ca. 30 liter olie. Med nye filtre kan brønden håndtere en vandstrøm på 12 liter/sekund.
Mere om Uponor Filterbrønde
Hvis du ikke kan se nedenstående indholdet, accepterede du højst sandsynligt ikke vores marketingrelaterede cookies. Du kan ændre cookieindstillingerne når som helst ved at klikke på fanen nedenfor.