Renseanlæg til ejendomme uden offentlig kloakering

Komplet sortiment til ejendomme uden offentlig kloakering

Decentral spildevandshåndtering og renseanlæg

Smarte og miljøvenlige renseanlæg til decentral spildevandshåndtering

Decentrale spildevandsløsninger som bl.a. renseanlæg, anvendes til ejendomme, der ikke er forbundet med det kommunale kloaknet. Dette er ofte den mest benytte løsning til at håndtere spildevand i tyndt befolkede områder og feriehuse.

Uponor har markedets mest omfattende spildevandssystem, der bl.a. inkluderer renseanlæg, nedsivningsanlæg, samletanke, filtre og brønde. Uponor sikrer, at der altid findes en passende spildevandsløsning til dit behov. Alle vores spildevandsløsninger er testede og godkendte.

Spildevandssystemet vælges i overensstemmelse med den type spildevand, der dannes på ejendommen og kravene i bestemmelserne, under hensyntagen til lokal byplanlægning og miljøbestemmelser. Systemet skal tilpasses den specifikke ejendom og parcel. Inden der kan opbygges et spildevandssystem, skal en specialist inden for vandforsyning udarbejde en plan. "Nøglefærdige" tjenester er også tilgængelige. Disse inkluderer design, installation og vedligeholdelse af spildevandsbehandlingssystemerne.

Se Spildevandssystemer i vores online produktkatalog
WehoPuts rensnings anlæg

Fordele ved Uponors spildevandsløsninger

  • Fremstillet i PP, hvilket sikrer lang levetid
  • Anlæggene er testet i henhold til EN 12566:1
  • Tankene kontrolleres med en 3. parts kontrol
  • Bundfældningstanke opfylder funktionskravene i DS 440 "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning".
  • Tankene er CE-certificerede (dog ikke samletanke)

Download dokumentation vedrørende Spildevandsløsninger

EF716CB930B6408F8A5305B72A1BCCFE

Uponor Rensningsanlæg

WehoMini 5PE & WehoPuts 10-30PE

PDF 15.14MB
3EF066BE1ECE4ABAB9915E8D810E61E6

Uponor WehoMini Driftsvejledning 5PE

Driftsvejledning WehoMini

PDF 1.67MB
473390D750DC429681280E596750425F

Uponor Bundfældningstank 2,4 m3

Teknisk datablad på bundfældningstank til rensning med bl.a. minirenseanlæg

PDF 916.74kB
46A6162ACD9B452C988432CE880F4615

Uponor samletank 3 m3

Salgsbrochure

PDF 1.72MB