Uponor samle-tank

Decentral spildevandshåndtering og renseanlæg

Samletanke til spildevand

En lukket tank yder høj beskyttelse af miljøet

Et alternativ til at behandle spildevandet er at behandle det forsvarligt i en samletank. Samletanke kan med fordel især benyttes i sommerhuse, der ikke benyttes hele året eller i boliger med lille vandforbrug - og hvor der ikke er mulighed for at etablere nedsivningsanlæg eller på anden måde bortlede spildevandet.

En samletank opsamler alt spildevand fra huset, og tømmes efter behov via den pågældende kommunes tømningsordning. Til at "fortælle" hvornår tanken skal tømmes, kan man særskilt bestille en alarmboks og føler. Alarmboksen installeres indendøre og afgiver lyd- og lyssignal ved højt slamniveau i tanken.

En lukket samletank har i sagens natur en begrænset opsamlingskapacitet, hvorfor det er vigtigt at tilføre så lidt spildevand som muligt. Regn- og drænvand bør naturligvis ikke ledes til tanken, men bør ledes særskilt til regnvandsfaskiner. WC med stort/lille skyl er også at foretrække samt andre vandsparende foranstaltninger. Et lavere vandforbrug stiller i flere tilfælde større krav til den udførte installation med ekstra fald på tilløbsledningen. Installation udføres af en autoriseret kloakmester og må først etableres efter myndighedernes godkendelse af installationen.

Sortimentet omfatter en samletank på 3 m3 og en på 5,3 m3.
Vores samletanke, type Weholite, har en styrke, der giver dem nogle særdeles fordelagtige egenskaber, idet de både kan tåle trafikbelastning samt grundvand til terræn.

Se Samletanke i vores online produktkatalog
Samletanke til opbevaring af spildevand

Fordele ved samletanke

  • Tanken fåes som standard i 3-20 m3 
  • Fremstillet i PE eller PP med lang levetid
  • Let at håndtere og installere
  • Miljøvenligt
  • Levetid ved normalt brug +50 år
  • Opfylder krav til miljø og sundhed
  • Lav vægt

Uponor samletanke

Samletank 3 m³
Samletank 5,3 m³

Download dokumentation vedrørende Uponor samletanke

7A2F569DD8D04910AEE761CD8D1882A6

Uponor samletank 5,3 m3

Uponor har videreudviklet vor samletank for at imødekomme efterspørgslen på samletanke til boliger, der kræver en enkel og sikker spildevandsløsning.

PDF 2.78MB
46A6162ACD9B452C988432CE880F4615

Uponor samletank 3 m3

Salgsbrochure

PDF 1.72MB
D3336EE5B46C42949E954C5D40857FB1

Uponor ydeevnedeklaration Weholite samletanke

Ydeevnedeklaration nr. 84001

PDF 332.94kB
A2852EB4754D4E13A6591ABBF7B27E83

Uponor Tanke Nedsivning og Minirens

Prisliste januar 2022

PDF 614.09kB
24C136E8906D488C88785471AC734E8C

Uponor samletank 3 m3

Installationsvejledning

PDF 1.13MB
A7005D7D064C473CA620264A5B1F0DFD

Declaration of performance, Overensstemmelseserklæring vedr. Samletanke 3 og 5,3 m3

DoP Overensstemmelseserklæring

PDF 491.35kB