WehoMini 5-30 PE

Decentral spildevandshåndtering og renseanlæg

WehoMini renseanlæg til 5-30 personer

WehoMini opfylder høje krav til sundhed og miljø

WehoMini er et biologisk/kemisk rensningsanlæg til helårs-rensning af spildevand fra husstande eller sommerhuse, der ikke er tilsluttet offentlig kloakering. WehoMini behandler alt spildevand, dvs. fra bad, opvask, vask og toiletvand.

WehoMini er brugervenlig. Flockulent fyldes op en gang om året, og anlægget skal tømmes for slam mindst en gang om året. Under spildevandets overflade er der ingen bevægelige dele, der har behov for vedligeholdelse. Luften, der bruges i renseprocesserne, kommr fra en luftpumpe, der placeres i kontrolkabinettet, og den iltrige proces sikrer en minimal lugt. WehoMini overvåges af et trådløst alarmsystem, hvis eneste synlige komponent er et lille kontrolpanel, der er placeret inde i huset. Kontrolpanelets indikatorlys viser, hvornår flokkuleringsmiddel skal tilføjes, hvis vandniveauet i slamudskilleren/pumpebrønden er for højt, hvis der er opstået en komponentfejl i renseanlægget, eller hvis der er en kommunikationsfejl mellem kontrolpanelet og rensningsanlægget.

WehoMini renseanlæggene kan installeres parvis parallelt med en slamudskiller for at opnå større kapacitet.

Uponor WehoMini har gennemgået den standardiserede test i henhold til EN12566-3, er CE-godkendt og opfylder det funktionelle krav høje beskyttelsesniveau for miljøbeskyttelse
Se WehoMini renseanlæg i vores online produktkatalog
Uponor WehoMini renseanlæg

Fordele ved WehoMini renseanlæg

  • Velegnet til alle grund-typer
  • CE-mærket
  • Opfylder høje krav til funktion mhp. beskyttelse af miljøet
  • Opfylder krav i henhold til EN12566-3
  • Lav gravedybde
  • Brugervenlig
  • Uponor har egen serviceaftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Download dokumentation vedrørende WehoMini renseanlæg

EF716CB930B6408F8A5305B72A1BCCFE

Uponor Rensningsanlæg

WehoMini 5PE & WehoPuts 10-30PE

PDF 15.14MB
3EF066BE1ECE4ABAB9915E8D810E61E6

Uponor WehoMini Driftsvejledning 5PE

Driftsvejledning WehoMini

PDF 1.67MB
5EAB924DA72B450F9A410E65678A776B

Uponor WehoMini Installationsvejledning 5PE

Installationsvejledning WehoMini

PDF 1.97MB
B86837AAC8644E9A8B6C7524607E6F1F

Uponor WehoMini 5-30 PE

Teknisk datablad på minirenseanlæg til 5-30 husstande

PDF 375.61kB
0E381D231A18480FB95C8A9CE62AF944

Serviceaftale - Aftale om lovpligtigt kontroleftersyn

Serviceaftale WehoMini minirenseanlæg

PDF 555.84kB
A2852EB4754D4E13A6591ABBF7B27E83

Uponor Tanke Nedsivning og Minirens

Prisliste januar 2022

PDF 614.09kB