Uponor trykrør

Produkter

Trykrørssystemer

Markedets stærkeste trykrør

Ved transport af spildevand, drikkevand eller gas anvendes trykrør. Trykrør i plast er et rørsystem med høj styrke og fleksibilitet og samtidig et virkelig sikkert rørsystem. Det er et trykrørssystem med lang levetid og dermed en god samlet økonomi. Uponor Infra fremstiller og sælger trykrør i materialerne ProFuse RC (PE100 RC), PE80 (PEM) og PE100 RC (PEH) samt Barrier PLUS-røret til transport af drikkevand i forurenede områder. Rørene har forskellig farve afhængig af anvendelsesområdet, og striberne på rørene er vigtige for identifikationen af røret. Historisk set er der mange tilfælde, hvor gasrør, drikkevandsrør og spildevandsrør forveksles, hvilket har resulteret i uheldige konsekvenser.

Trykrørssystemer i plast har mange fordele, herunder høj styrke, sikkerhed og fleksibilitet. Disse egenskaber gør det muligt at holde både omkostninger og miljøpåvirkninger nede. Uponors tryksrørsystem (drikkevandssystem/gasrørssystem) i plast anvendes til transport af trykvand, herunder drikkevand samt spildevand og gas. Drikkevandsrør produceres i PE80 og PE100 og har forskellige egenskaber, men de tre vigtigste har de til fælles: tæthed, holdbarhed og lang levetid. Med PE80 og PE100 trykrør kunne der anvendes svejste forbindelser, og med dem er det muligt at fremstille hele rørledningen, så den har samme trækstyrke som selve røret. Ud over rørene fremstilles også skræddersyede fittings i samme høje kvalitet som rørene.

Fælles for alle ovenstående produkter er, at de er certificerede og mærket med Nordic Poly Mark og opfylder kravene i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201. Rørene opfylder henholdsvis de danske og de finske drikkevandskrav.


Standardrør til drikkevandssystem og gasrørssystem

Uponor ProFuse RC (PE100 RC)
En videreudvikling af det velkendte ProFuse-rør med RC-materialets ekstra styrke til drikkevandsrør, afløbsrør og gasrør. Konstruktionen gør røret ekstremt modstandsdygtigt over for overfladeskader og punktbelastninger.

Uponor Barrier PLUS
Det første plastrør til 100% sikker transport af drikkevand i forurenet jord. Ingen TCE-nedbrydning af aluminium i Barriere PLUS-røret. Røret er sammen med Barrier Wrap samlingen et komplet plastrørssystem.

Uponor trykrørsystem PE80 (PEM)
Et fleksibelt rør, der oftest anvendes til stikledninger til drikkevands- og gasledninger eller som jordvarmerør.

Uponor trykrørsystem PE100 RC (PEH)
Uponor PE100 RC er et tryksystem, der bruges til transport af drikkevand, kloakvand og gasrørsledninger. PE100 RC er en særlig kvalitet af polyethylen, der bedre kan modstå punktbelastninger.

Se Trykrør i vores online produktkatalog
Fordele ved Uponor trykrør

Fordele

  • Lang levetid
  • Høj styrke og fleksibilitet
  • Nordic Poly Mark certificeret
  • Modstandsdygtig overfor mekaniske påvirkninger, trykstød, trykudsving og jordsætninger
  • Tungmetaller, salte og baser nedbryder ikke polyethylenrør

Samlemetoder

Stuksvejsning

Stuksvejsning

Stuksvejsning er den mest almindelige svejsemetode til PE-rør. Ved stuksvejsning placeres rørenderne i en stuksvejsemaskine og spændes fast. Herefter høvles de rene og vinkelrette ved hjælp af en elektrisk rørhøvl. Rørenderne varmes op af et varmespejl og rørenderne trykkes sammen, til de er kølet af. Svejsningen efterlader en ind- og udvendig svejsevulst. 

Elektromuffesvejsning

Elektromuffesvejsning

Elektromuffesvejsning anvendes til samling af PE-rør. Her anvender man fittings af PE med indbyggede varmetråde, som samler rørsystemet og anvendes til både stik- og hovedledninger. Til samling af rør fås fittings som muffer, vinkler, reduktioner, tee-stykker, slutmuffer og anboringsbøjler. Husk at fjerne PP-beskyttelseslag på ProFuse RC rør inden montering.

Mekaniske koblinger

Mekaniske koblinger

Godkendte mekaniske koblinger eller kompressionsfittings kan anvendes til samling af PE-rør i små dimensioner. Husk at fjerne PP-beskyttelseslaget på ProFuse RC rør inden montering. Koblingerne er normalt fremstillet af messing eller plast med en låsering, som bevirker en forankring af PE-røret. For nogle koblinger kræves en indvendig støttebøsning ved monteringen. Kontakt leverandøren af koblingerne for mere information.

Download dokumentation om Uponor trykrør

0595D551D14C4AC38063872F58CD8E97

Uponor Trykrør

Uponor ProFuse-RC og øvrigt trykrørssortiment

PDF 8.96MB
E7AF306105AC4F1DAC30479B58133016

Uponor ProFuse RC trykrør

Teknisk datablad på ProFuse RC trykrør med PP-kappe

PDF 441.51kB
EB9532321DD3434F9D5CD4D9277DD728

Uponor Barrier PLUS barriererør til drikkevand

Teknisk datablad på 100% plastbarriererør til transport af drikkevand i forurenet jord

PDF 857.38kB
F2CE0FDA5DC449698872D9C88DB8200C

08 Trykrør UTH

Teknisk håndbog, kapitel 8

PDF 2.52MB