Uponor Barrier PLUS drikkevandsrør til borgernes sikkerhed
Referencer

Sikkerheden kommer først,

Barrier PLUS sikrer Thisteds borgere rent drikkevand

I forbindelse med etablering af en ny drikkevandsledning i Thisted, stod forsyningsselskabet Thisted Vand over for en seriøs udfordring. Området, hvor igennem rørledningen skulle trækkes, var klassificeret som en klasse 2 forurening, hvilket udgjorde en alvorlig risiko for giftindtrængning i det drikkevand, der ville komme til at løbe i den nye ledning.

Baggrunden for den bekymring, som forsyningsselskabet oplevede i planlægningsfasen, er den kendsgerning, at giftstoffer i forurenet jord eller andre risikoområder kan være gennemtrængelige i almindelige polyethylen drikkevandsrør. Dette udgør således en alvorlig risiko for borgernes drikkevand.

Project Facts:

  • , Danmark
  • Kommunalt byggeri
  • Completion: 2020

Uponor involvement

  • Ø50 mm og Ø110 mm

Borgernes sikkerhed vægter tungest

Bygherren Thisted Vand har været kunde hos Uponor Infra igennem rigtig mange år, og forsyningsselskabet var allerede bekendte med Uponors barriererør, Barrier PLUS, som er et trykrørssystem, der netop er udviklet til transport af drikkevand gennem forurenet jord.

Ansvarlig driftsleder for drikkevand Jacob Bertelsen hos Thisted Vand, redegør for nogle af de overvejelser, der lå til grund for valg af Barrier PLUS rørsystemet.

- Det vigtigste for Thisted Vand var, at de valgte rør skulle være i stand til at beskytte drikkevandet mod giftige kemikaliers indtrængning samt dårlig smag og lugt i mange år frem, understreger Jacob. Men også anlægsmæssigt var der hensyn at tage. 

- Området, hvor drikkevandsledningen skulle lægges, var et ret trafikeret område, med også en del tung trafik. Derfor var det vigtigt for os, én gang for alle at anlægge en holdbar og langsigtet løsning, som ikke forårsagede for mange trafikale gener i etableringsprocessen, fortæller Jacob Bertelsen. 

Årsagen til forureningsbekymringerne genkender Produktchef Karsten Højlund, Uponor Infra, kun alt for godt. 

- Det har gennem mange år været et ønske fra danske vandforsyningsselskaber, at kunne installere trykrør med en 100% plastspærre i barrierelaget, fordi man har ønsket sig en 100% sikker løsning. Som i tilfældet hos Thisted Vand, har også andre udtrykt bekymring for de klorerede opløsningsmidler i jorden, hvor en korrosion kan risikere at opstå, når f.eks. stoffet Trichlorethylen (TCE) i jorden kommer i forbindelse med en aluminiumsspærre.

- Thisted Vand kan være helt sikre på, at plastbarrierelaget i Barrier PLUS beskytter kommunens drikkevand mod kontaminering fra kemikalier, råolier og pesticider i jorden samt udefrakommende miljøpåvirkninger.

 

Gennemtrængende kemikalier i jorden

 Årsagen til områdets klasse 2 forureningsstempel går flere år tilbage til en tid, hvor der tidligere har ligget et gasværk, hvorfra der kan spores aromatiske stoffer på området. Sidenhen har der ligget en trævirksomhed, som imprægnerede træpæle, hvorfra man konstaterer klorerede opløsningsmidler i jorden.

 

Genanvendeligt 100 % plastbarriererørssystem

 Med Barrier PLUS systemet valgte forsyningsselskabet et 100% fuldplastisk barriererørssystem, der også inkluderede PE Barrier Wrap til samling af rørene. Hermed undgik man problematikken med TCE’s potentielt skadelige virkning, som kan forekomme i forbindelse med aluminiumsbarriere. Barrier PLUS røret er endvidere et plus for miljøet, da det er 100% genanvendeligt til andre formål, og dermed bidrager til en bæredygtig løsning.

Jacob Bertelsen konstaterede stor tilfredshed hos entreprenører og svejsere, der oplevede Barrier PLUS rør og wrap, som nemt at arbejde med. Til løsningen blev anvendt ø50 og ø110 SDR 17 ruller. 

Thisted Vand har fået et rørsystem, der har en testet levetid på 50 år, men en forventet levetid på over 100 år. 

Information om projektet

Land
Danmark

Hjemmeside

Afsluttet
2020

Type af projekt
Renovering

Bygningstype
Kommunalt byggeri

Produktgrupper
INF_PE pipes for pressure pipe renovation
INF_Profuse potable
INF_Profuse

Partners

Bygherre: Thisted Vand
Barrier PLUS barriererør: Uponor Infra A/S

Similar reference projects