Projektledelse

  • Marine installation af rør
  • Marin installation av rör
  • Marin installation rör

Én kontaktperson gennem hele projektet

Du får én projektleder, der tager sig af alt, så det er så bekvemt for dig som muligt, og så du får den bedst mulige kvalitet og en optimal omkostningseffektivitet. 

Vores projektleder har gennem hele projektet ansvaret for alt, lige fra kontaktpersoner og tidsfrister til analyser og evalueringer. 

Jo større og mere komplekst et projekt er, jo vigtigere er det, at der er meget kontakt, men få kontaktpersoner. 

Vores projektledere er eksperter og har stor erfaring med at planlægge og organisere store projekter. De har ansvaret for, at leverandører og underleverandører lever op til deres forpligtelser. Derudover analyserer og vurderer de også arbejdet i løbet af projektet.  De foretager kontrol af ressourcer og rutiner og sikrer, at tidsfrister samt aftalte sikkerhedsmargener og kvalitetskrav overholdes. Du må meget gerne kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder med store nøglefærdige projekter i hele verden!

Brug Uponor Infra som partner ved krævende projekter

Uponor Infra Projektservice tilbyder kundetilpassede løsninger ved forskellige typer krævende projekter. Afhængig af kundens ønsker og projektets omfang udarbejder vi en projektløsning, hvor Uponor som partner hjælper til med alt fra design af komplekse systemer til installation samt efterkontrol af det færdige projekt. Fordelen for dig som kunde er, at du får en kontakt gennem hele projektet.

Vores projektservice inkluderer:

  • Uponor Infra udarbejder projekttegninger, holdbarhedsberegninger, arbejdsbeskrivelser m.m.
  • Levering af materialer i form af rør og dele til projektet.
  • Certificerede svejsemontører fra Uponor håndterer komplet svejseudstyr både til trykrør i dimension 1600 mm og til Weholite-rør op til dimension 3500 mm. Vi producerer ligeledes brønde, kamre etc. på arbejdspladsen, hvis de ikke kan transporteres fra fabrikken!
  • Vi benytter underleverandører som f.eks. dykkerfirmaer, betonvareleverandører og entreprenører, som der måtte være behov for i projektet.
  • Håndteringen af vores produkter er vigtig for os og vores svejsemontører på arbejdspladsen sørger for korrekt samling af produkterne.

Rør til minedrift i Lapland

Uponor Infra har haft aktiviteter i Svappavaara-mineområdet i fem sæsoner og opfører nu rørene til det eksterne vandsystem, der skal benyttes til verdens første pelleteringsanlæg med NOx-scrubber i Kiruna.
Luk