Løsninger til industrien | Uponor Infra A/S

Uponor Infra 360TM

Løsninger til industrien

Design to last. Design to work. Design to function.

Procesvæsker er kernen i mange industrivirksomheders drift. Rørene gennemstrømmes af mange forskellige væsker – fra fødevareprocesvæsker og rent vand til kemikalier og stærkt slibende stoffer, og derfor er gode sikkerhedsmarginer af største vigtighed.

Uponor Infra 360TM leverer holistiske løsninger til håndtering af industrielle procesvæsker inden for mange forskellige brancher: papirmøller, alle former for raffinaderier, kraftværker og vandkraftværker, afsaltnings- og vandbehandlingsanlæg samt minedrift.

Uponor Infra 360TM: Designed to last - Designed to work - Designed to function

Der findes ikke én bestemt måde at løse alle udfordringer med rør inden for industrien. Hver eneste situation kræver en unik og optimeret løsning. Hver eneste udfordring kræver lokalt know-how. Men der er også behov for indsigt, innovativ tænkning samt veldokumenterede erfaringer for at udføre banebrydende løsninger til tiden.

Uponor Infra 360TM leverer altid skræddersyede løsninger, der er tilpasset forholdene på stedet og opfylder alle krav og betingelser, – til tiden i form af et omfattende og pålideligt projekt – fra den første projektering til den endelige installation. Vi optimerer løsningen til formålet, uanset omfanget af det aktuelle projekt, og garanterer vores kunder gavn af vores mere end 60 års erfaring og holistiske koncentration af ekspertise og dygtighed.

Oplev fordelene og bekvemmeligheden med Uponor Infra 360TM som integreret samarbejdspartner – én kontakt gennem hele projektet, den absolut bedste kvalitet og optimeret omkostningseffektivitet. Håndtering af ét projekt fra kontakt og tidsfrister til analyse og evaluering.

Konkurrencedygtige løsninger | Uponor

Uponor Infra 360TM tilbyder:

 • Konstruktion af specialdesignede løsninger
  • Dimensionering og casestudier
  • Beregninger og simuleringer
  • Design og tegninger
  • Metodebeskrivelser
 • Samlet levering af rør og præfabrikerede produkter iht. kundens behov
 • Teknisk support gennem hele projektet
 • Installation og svejsning på stedet
 • Tilsyn og overvågning
 • Nøglefærdige løsninger af rørprojekter inkl. alt ovenstående, med højt specialiseret team tilknyttet
 • Projektledelse – én kontakt gennem hele projektet
Uponor Infra 360TM | Løsninger til industrien
Med Uponor Infra 360TM projektservice finder vi den perfekte løsning til dit projekt. Læs mere om, hvordan vores kunder har sparet op til 15-30% ved at finde den perfekt optimerede løsning.

Bæredygtig løsning til papirmølle

Weholites evne til at modstå ekstern slitage som friktion mod havbunden var et vigtigt kriterie i forbindelse med udskiftningen af udløbsrøret på Stora Ensos papirmølle i Nymölla i det sydlige Sverige.
Læs artiklen