Prisvindende Weholite kølesystem

Udvidelse af fjernkøleanlægget i Helsingborg, Sverige

Prisvindende kølesystem

Prisvindende kølesystem i Sverige

Udvidelsen af Öresundskrafts fjernkøleanlæg i Helsingborg i Sverige er meget mere miljøvenlig løsning end køling baseret på elektriske køleenheder. I 2017 blev det overordnede udvidelsesprojekt for Helsingborgs fjernkølesystem tildelt CCAC's internationale miljøpris på FN’s klimakonference COP23 i Bonn.

Fjernkølesystemet i Helsingborg indebærer en strømlining af den nuværende produktion. Ved brug af havvand og varme fra fjernvarmeforsyningen til drift af en absorptionskøleenhed giver fjernkøleanlægget meget bedre miljøværdier end elektriske køleenheder. Fjernkøleanlægget er en effektiv kølekilde til bygninger, industrielle faciliteter og indkøbscentre.

Det største præfabrikerede bygværk i Sverige

Det nye, moderne fjernkøleanlæg stod færdigt i foråret 2018. Det er beliggende i Helsingborgs havn og bruger havvand fra Øresund til at producere fjernkøling. Et fuldt udviklet fjernkølesystem af denne art kan reducere elforbruget og emissionerne med ca. 65-70% sammenlignet med køling fra lokale køleenheder. Brug af havvand kræver imidlertid forsigtighed af hensyn til miljø, holdbarhed og vedligeholdelse på grund af installationsforholdene i havet, havvandets indvirkning på materialerne samt forurening fra muslingeskaller.

I starten var der ingen garanti for, at Öresundskraft ville vælge Uponor Infra og Weholite. Den oprindelige plan var etablering af et in situ støbt betonbygværk. Men valget blev let, da Öresundskraft overvejede fordelene ved Weholite: De enorme besparelser, der kan opnås, og ingen risiko for korrosion af beton, der udsættes for havvand. Pumpestationen er det største præfabrikerede bygværk i Sverige, med en længde på 23 meter og med dimensioner på ID/OD 3.500/3.900 mm. Med valget af Weholite kunne pumpestationen præfabrikeres på Uponor Infras fabrik i Fristad, transporteres til Helsingborg, og sænkes på plads i en vandfyldt spundset udgravning. Denne metode reducerede arbejdet enormt og ville ikke have været mulig med en betonkonstruktion.

At vælge Weholiterør til indløb var oplagt. Sammenlignet med andre materialer og rørsystemer er Weholite det mest omkostningseffektive materiale med den højeste holdbarhed, og det er samtidigt vedligeholdelsesfrit. Öresundskraft krævede, at hverken rørene eller pumpestationen skulle have brug for kemisk rensning, men skulle kunne rengøres med svampe (rensegris), en metode der fungerer godt med PE-rør.

Nyt Weholite fjernkøleanlæg i Helsingborg

Kreativ support gennem hele projektet

Weholite anlæg til fjernkøling | Uponor Infra A/S

Uponor Infras samlede kontrakt bestod af detaljeret ingeniørarbejde, projektledelse, udgravning og efterfyldning; undervandsinstallationen af indløbs- og udløbsledninger; landbaserede spunspæle; udgravning, efterfyldning og asfaltarbejde; svejsning og installation af indløbsrørene; levering og installation af en præfabrikeret pumpestation med sluseporte; filtreringsenheder; to pumper med en kapacitet på 3.600 m3/t; cirkulation af vand til varmeveksleren og udløbsledningen og derefter tilbage i havkamrene og renseenhederne.

Hele processen – fra den første tegning og beregningerne til fundamentet, den komplicerede installationsproces og reetablering af jordarealet – blev udført af Uponor Infra og underleverandører. I 2017 blev projektet tildelt CCAC's internationale miljøpris på FN’s klimakonference COP23 i Bonn.

Stor support – fra start til slut

Uponor Infras servicekoncept var en nøglefaktor for succesen i alle projektets faser. Hele processen – fra den første tegning og beregningerne til fundamentet, den komplicerede installationsproces og reetablering af jordarealet – blev udført af Uponor Infra og underleverandører. De havde bl.a. ansvaret for detaljeret ingeniørarbejde, projektledelse, udgravning og efterfyldning, undervandsinstallation af indløbs- og udløbsledninger, landbaserede spunspæle, udgravning, efterfyldning og asfaltarbejde samt svejsning og installation af indløbsrørene.

Uponor var også ansvarlig for levering og installation af en præfabrikeret pumpestation med sluseporte, filtreringsenheder, to pumper med en kapacitet på 3.600 m3/t og cirkulation af vand til varmeveksleren og udløbsledningen og derefter tilbage i havkamrene og renseenhederne.

Læs hele Pipe World magasinet her
Uponor fjernkøleanlæg | Weholite

Prisvindende innovation!

Det overordnede projektdesign var ikke blot det mest omkostningseffektive, det var også det mest miljøvenlige, og blev i 2017 derfor tildelt CCAC's internationale miljøpris på FN’s klimakonference COP23 i Bonn. Takket være bl.a. den innovative support fra fagfolkene hos Uponor Infra udledes der nu 1.173 tons CO2-ækvivalenter årligt fra Helsingborgs fjernkøling, hvoraf energieffektiviteten udgør 92%.
Tilbage til Industriløsninger