Uponor Infra projektledelse

Infra 360° Projektservice

Projektledelse

Èn Uponor-kontaktperson gennem hele projektet

Uponor Infra Projektservice tilbyder kundetilpassede løsninger ved forskellige typer krævende projekter. Afhængig af kundens ønsker og projektets omfang udarbejder vi en projektløsning, hvor Uponor som partner hjælper til med alt fra design af komplekse systemer til installation samt efterkontrol af det færdige projekt. Fordelen for dig som kunde er, at du får en kontakt gennem hele projektet.

Vores projektservice inkluderer

  • Uponor Infra udarbejder projekttegninger, holdbarhedsberegninger, arbejdsbeskrivelser m.m.
  • Levering af materialer i form af rør og dele til projektet.
  • Certificerede svejsemontører fra Uponor håndterer komplet svejseudstyr både til trykrør i dimension 1600 mm og til Weholite-rør op til dimension 3500 mm. Vi producerer ligeledes brønde, kamre etc. på arbejdspladsen, hvis de ikke kan transporteres fra fabrikken!
  • Vi benytter underleverandører som f.eks. dykkerfirmaer, betonvareleverandører og entreprenører, som der måtte være behov for i projektet.
  • Håndteringen af vores produkter er vigtig for os og vores svejsemontører på arbejdspladsen sørger for korrekt samling af produkterne.

Fjernkølingsløsning i Københavns Havn

HOFOR FJERNKØLING A/S har i forbindelse med et større havvandsanlæg etableret en ny ø900 mm indtagsledning for havvand. Uponor Infra A/S har i samarbejde med MJ Eriksson A/S installeret en ø3000 brønd med DN900 ventiler til styring af kølevandet under Kyssetrappen.