Regnvandstanke fra Uponor

Regnvandshåndtering: Hvorfor tanke slår kassetter

Regnvandstanke – den suveræne løsning

Regnvandstanke kan opfylde mange behov

I en tid med stigende krav til infrastruktur samt miljøbevidsthed og -behov, skal man vælge det bedste regnvandssystem med omhu. Som ledende leverandør af regnvandsløsninger tror Uponor klart på fordelene ved tankbaserede løsninger i næsten alle store dimensioner sammenlignet med løsninger, som er kassettebaserede. Årsagerne er mange - og er baseret på både funktionelle og kvalitative aspekter samt de samlede omkostninger for ejerskabet.

Infiltration eller tilbageholdelse?
Infiltrationsløsninger til regnvandshåndtering forsinker regnvandsstrømmen i en kort periode og giver den mulighed for naturligt at sive ned i jorden på stedet. De er ideelle til relativt rent regnvand, for eksempel når man afleder regnen fra tage. De er desuden velegnede til projekter, hvor jordforholdene er gode og hvor det er muligt at installere dem over grundvandsspejlet. Tilbageholdelsessystemer er ofte bedst i situationer, hvor kontrolleret udledning til netværket eller modtageren er nødvendig for at forhindre oversvømmelser, hvor det lokale grundvandspejl er højt og/eller når vandets kvalitet kræver effektiv behandling før udledning. I begge disse scenarier er Uponors tankbaserede løsninger bedre end konventionelle systemer, der i dag stadig anvendes af mange entreprenører.

Infiltrationstankens klare fordele

Uponors tanksystemer giver betydelige fordele i forhold til traditionelle kassetteløsninger. Hver Uponor tankløsning er specialdesignet til projektets specifikke krav, og tankene er fyldt op med grus, hvilket optimerer systemets evne til at suge vandet naturligt ned i jorden.

Hurtigere installation
Fordi Uponors tanksystemer er præfabrikerede er de betydeligt hurtigere at installere end for eksempel kassetteløsninger - hvilket betyder mindre lønomkostninger og færre forstyrrelser på byggepladsen. Kravet til mindsteopfyldning er kun 30-50 cm, og hvor det er tilladt er genbrug af opfyldningsmateriale muligt.

Meget lettere at inspicere og vedligeholde
En infiltrationsbaseret tankløsning er betydeligt mere robust og langtidsholdbar end andre konventionelle løsninger. Tankene er ikke blot langt mindre sårbare over for skader forårsaget af jordsætning end eksempelvis kassetter kan være, de er allerede blevet afprøvet gennem omfattende brug af entreprenører. Lige så vigtigt når det gælder den lange levetid er, at deres indre åbne konstruktion gør risikoen for tilstopning betydeligt mindre samt giver mulighed for nem kontrol via mandehuller til reparation, tømning og rengøring (hvis nødvendigt). En delvis renovering af systemet kan endda ske uden udgravning, og ved normal vedligeholdelse er en estimeret levetid på 100 år en rimelig antagelse. Systemets modulopbygning gør udvidelser både mulige og nemme at installere.

Uponors tanke har langt flere fordele end traditionelle kassetter

Tilbageholdelsestank - den moderne løsning

Uponors regnvandstanke

Uponors løsninger med tilbageholdelsestanke giver mange af de samme fordele i forhold til kassettesystemer, som deres infiltrationsløsninger gør – og mere til. Ikke alene er hver tilbageholdelsestank designet ud fra projektets unikke krav, men giver også mulighed for integreret flowregulering, hvilket eliminerer det traditionelle behov for et separat kammer.

På samme måde som ved deres infiltrationsløsninger er Uponors tilbageholdelsestanke mindre sårbare over for jordsætning, vil ikke tilstoppes let og kan rengøres og vedligeholdes sikkert og effektivt. Desuden kan de helt vandtætte tanke anvendes i områder med højt grundvand takket være deres robuste struktur og pålidelige svejsemetoder.

En bedre løsning - med lavere samlede installationsomkostninger
Selv om fremstillingsomkostningerne til Uponors infiltrations- og tilbageholdelsestanke er højere på grund af deres skræddersyede præfabrikation og de mere robuste, holdbare materialer, er den endelige installationspris faktisk mindre end med traditionelle kassetteløsninger.

Sammenligning med kassetter

En reel sammenligning med et typisk tilbageholdelsessystem (120 m3) i et afsluttet projekt med udgravningsomkostningerne fratrukket viser, hvordan Uponors tankløsninger faktisk er billigere. Selvfølgelig varierer omkostningerne afhængigt af de specifikke krav til et projekt.

  • Installationsomkostninger for kassetter: 36.250 euro
    Krævede installationstimer: 91 t
    Tilbageholdelsesvolumen: 120 m3
  • Installationsomkostninger for tanke: 33.531 euro
    Krævede installationstimer: 40 t
    Tilbageholdelsesvolumen: 120 m3
Tilbageholdelsestank | Uponor

Faktorer, som er vigtige for din beslutning

Som nævnt er hvert projekt unikt, og en række faktorer skal tages i betragtning, når du træffer din beslutning vedr. regnvandshåndtering. Disse kan omfatte alt fra regnvandsnetværkets tilstand og lokale regulativer, til jordbundsforhold og om området er industri, beboelse eller kontorbebyggelse.

Hvad der står klart er, at en tankløsning til regnvand kan fås til omtrent samme installationsomkostninger og vil levere en række tillægsfordele sammenlignet med traditionelle systemer.

Tilbage til Regnvandsløsninger