Uponor Water Monitoring Services

Hvis du kan finde det – kan du kontrollere det!

Flowmåling & lækagesøgning

Uponor Water Monitoring Services

Uponors Water Monitoring Services er et servicekoncept til overvågning af det kommunale drikkevandsnetværk. Systemet modtager information fra sensorer i netværket og giver mulighed for omfattende kontrol af vandledningen - døgnet rundt.

Systemet overvåger vandets flow, flowretning og vandkvalitet. Afvigelser i form af lækage eller forringelse af vandkvaliteten rapporteres som alarmer til netværksejeren.

Uponor Water Monitoring Services

Begrænset indsigt skaber udfordringer

Det kommunale netværk af vandledninger er ofte omfattende, og ledningsejerne har begrænset indsigt i deres netværk. Det giver ejerne mange udfordringer. For eksempel bliver sivende lækager ikke registreret i tide, og hvis der forekommer et brud, kan det være svært at identificere årsagen og omfanget heraf. Laboratorietest er desuden tidskrævende og dyrt.

Uponor's løsning gør det muligt at overvåge vandledningerne i realtid. Dette gør det muligt for ejeren af netværket at tage øjeblikkelig handling, når der konstateres afvigelser.

Lækagesøgning og overvågning af flow

Uponors overvågnings-service af flow og lækagesøgning hjælper netværkets ejere med at reducere vandtab og få øget viden om flow-niveauer og flow-retninger. For eksempel kan realtidsinformation om vanddistributionen opdage sivende lækager, inden der forekommer brud på rørene.

Flow- og lækagesøgnings-service

Overvågning af vandkvalitet

Uponors realtids-overvågningsservice giver netværkets ejere forståelse for udsving i netværkets vandkvalitet som helhed, indsigt i forholdet mellem hændelser og vandkvalitet, og giver mulighed for øjeblikkeligt at opdage afvigelser og få adgang til tidlig dokumentation før hændelser, der påvirker vandkvaliteten, opstår.
Overvågningsservice om vandkvalitet

En komplet service, skræddersyet til dine behov

Uponor Infras Water Monitoring Services spænder fra design af ledningsovervågning, installation og konfiguration til drift af systemet. Sammen med dig arbejder vi for at skabe en løsning og at planlægge digitalisering af dit ledningsnetværk, baseret på dine specifikke behov og krav.

Når vi har skabt et passende design til overvågning af netværket, installerer og konfigurerer vi systemet hos dig for at sikre, at alt fungerer korrekt fra starten. Vores specialister arbejder efterfølgende sammen med dine eksperter for at definere, hvilke faktorer der skal udløse alarmer. Du modtager straks oplysninger, når der opstår afvigelser i dit ledningsnetværk.

Uddannelse og support under alle faser

Vores eksperter uddanner dine medarbejdere i brug af overvågningssystemets brugerflade og den enkle navigation i det indsamlede data. Abonnementet til service omfatter overvågning i realtid af dit netværk, hændelsesindberetninger via sms/e-mail, månedlige rapporter med analyser af ledningsnettet og vandkvalitet, systemvedligeholdelse og reparationer, herunder opdateringer af hardware og software.

  • Cloud-baseret 24-timers overvågning
  • Advarsler via sms/e-mail
  • Månedlige rapporter med analyser af vandledningsnettet og vandkvaliteten
  • Kundesupport
  • Systemvedligeholdelse og reparationer inklusiv hardware og software
Kontakt os for at komme igang!

Dokumentation vedrørende Water Monitoring Services

Uponor Water Monitoring Services

Uponor Water Monitoring Services

Flowmåling og lækagesøgning | Systemet overvåger vandets flow, flowretning og vandkvalitet.

PDF 3.09MB