Uponor flow overvågning

Hvor der flyder vand, flyder der information

Flowovervågning og lækagesøgning

Uponors flowovervågning og lækagesøgning

Uponor's service til overvågning af flow samt lækagesøgning hjælper ledningsejere med at reducere vandtab samt at få øget viden om flowniveauer og flowretninger. Systemet er specielt designet til at påvise lækager.

Hvordan virker det?

Påvisningen udføres ved at analysere en flowmåling. Ledningsnettet er opdelt i mindre områder, og hvert område overvåges i et bestemt antal overvågningspunkter. Afvigelser og tendenser er tydeligt vist i en webapplikation. Kritiske afvigelser som brud på rør aktiverer alarmer, der sendes til netværksansvarlige.

Måling af flow gør det muligt at:

 • Skabe bevidsthed om lækager
 • Reducere tiden og omkostningerne til at lokalisere lækager
 • Få indsigt i lækagernes omfang
 • Reparere lækager i tide for at forebygge rørbrud

Påvirkninger forårsaget af sivende lækage i Upocity

Påvirkninger forårsaget af sivende lækage

18 % lækager medfører

 • 22 % overproduktion af vand
 • 22 % overforbrug af energi
 • 22 % overforbrug af kemikalier

Samt

 • Fare for vandmangel i områder med begrænset ledningskapacitet
 • Højere risiko for ekstra vedligeholdelse ifm. rørbrud, hvilket resulterer i højere vedligeholdelsesomkostninger''
 • Højere forventede belastninger i kommunale spildevandsanlæg som følge af lækage i kloaksystemer
 • Risiko for skade på ejendom og infrastruktur, forårsaget af erosion og oversvømmelser
 • Højere risiko for forurenet vand på grund af trykfald, som kan medføre sundhedsfarer
 • Ekstra vedligeholdelse af vandforsyninger kan give anledning til utilfredshed blandt vandforbrugere

En komplet serviceydelse, skræddersyet til dine behov

Uponor Infras overvågningsservice af vand spænder fra design af netværksovervågning, installation og konfiguration til drift af systemet. Vi arbejder sammen med dig for at skabe en løsning og en plan til at digitalisere dit ledningsnet, baseret på virksomhedens specifikke behov og krav.

Når vi har identificeret et passende design af netværks-overvågningen, installerer og konfigurerer vi systemet i dit system, for at sikre at alt fungerer korrekt fra starten. Vores specialister samarbejder derefter med dine eksperter for at definere, hvilke faktorer der udløser alarmer. Du modtager straks oplysninger, når der opstår afvigelser i dit netværk .

Undervisning og support under hele forløbet
Vores eksperter uddanner dine medarbejdere i brug af overvågningssystemets brugerflade og den nemme navigation i det indsamlede data. Abonnementet til service omfatter realtidsovervågning af dit netværk, indberetninger om lækager via sms/e-mail, månedlige rapporter med analyser af vandforsyning og vandkvalitet, systemvedligeholdelse og reparationer, herunder opdateringer af hardware og software.

 • Cloud-baseret 24-timers overvågning
 • Advarsler via sms/e-mail
 • Månedlige rapporter med analyse af ledningsnettet og vandkvaliteten
 • Kundesupport
 • Systemvedligeholdelse og reparationer inkl. hardware- og softwareopdateringer
Kontakt os for at komme igang!