Uponors overvågning af vandkvalitet

Hvis du kan opdage det, kan du kontrollere det!

Uponors service til overvågning af vandkvaliteten

Uponors service til overvågning af vandkvaliteten

Uponors service til overvågning af vandkvaliteten giver ledningsnettets ejere forståelse for variationer i vandets kvalitet, indsigt i forholdet mellem hændelser og vandkvalitet, evnen til straks at opdage afvigelser, samt adgang til tidligere dokumentation for undersøgelse af hændelser. Denne viden giver ledningsejerne mulighed for at reagere hurtigere på uforudsete hændelser og dermed begrænse potentielle sundhedsrisici.

Sådan fungerer det
Systemet behandler de digitale mikroskopiske billeder af testflow'et i rørledningen, der skal overvåges, og registrerer, tæller og klassificerer mikrometerstore objekter baseret på mikroskopiske parametre. De mikroskopiske objekter kan være af uorganisk, organisk eller af biologisk oprindelse og omfatte jordpartikler, bakterier, alger, protozoer etc. Systemet måler også vandtemperatur og ledningsevne. Systemet til overvågning af vandkvalitet registrerer følgende oplysninger:

 • Antallet af mikroskopiske objekter i forskellige størrelser
 • Antallet af mikroskopisk objekter i forskellige former
 • Vandets temperatur
 • Vandets ledningsevne

Systemet lærer at genkende de normale kendetegn for vandet i dit ledningsnet og sender tidlige advarsler, når der opdages uregelmæssigheder. Systemet har en meget høj følsomhed for mikrobiel aktivitet som forøgede mængder af sediment eller partikler i vandet. Dette kan forekomme, for eksempel på grund af bakteriel forurening eller når ubehandlet spildevand strømmer ind i ledningsnettet. Alle data præsenteres på et instrumentpanel, hvor parametrene visualiseres separat for de forskellige analyser i netværket. Operatøren kan nemt gennemse data indsamlet over 24 timer, en uge, en måned eller tilpassede tidsrum.

Uponor måling af vandkvalitet

Måling af vandkvalitet giver følgende fordele

 • Omgående advarsler om afvigelser i vandkvaliteten
 • Mulighed for at begrænse sundhedsrisici
 • Kortere reaktionstid ved uforudsete hændelser
 • Indblik i forholdet mellem hændelser i ledningsnettet og vandkvaliteten
 • Mulighed for at oprette en vidensbank til vedligeholdelse og reparation af vandnettet
 • Mulighed for at optimere de laboratorietests, der udføres i tillæg til de lovbestemte laboratorietests
 • Adgang til tidligere dokumentation for undersøgelse af hændelser

På besøg i Uponors intelligente vandlaboratorium

En komplet serviceydelse, skræddersyet til dine behov

Uponor Infras overvågningsservice af vand spænder fra design af netværksovervågning, installation og konfiguration til drift af systemet. Vi arbejder sammen med dig for at skabe en løsning og en plan for at digitalisere dit ledningsnetværk, baseret på dine specifikke behov og krav.

Når vi har designet et passende netværks-overvågningssystem, installerer og konfigurerer vi det i dit system for at sikre, at alt fungerer korrekt fra starten. Vores specialister samarbejder derefter med dine eksperter for at definere, hvilke faktorer der skal udløse en alarm. Du bliver straks informeret, når der opstår afvigelser i dit ledningsnet. 

Undervisning og support under hele forløbet
Vores eksperter uddanner dine medarbejdere i brug af overvågningssystemets brugerflade og den nemme håndtering af den indsamlede data. Abonnementet til service omfatter realtidsovervågning af dit netværk, hændelsesindberetninger via sms/e-mail, månedlige rapporter med analyser af vandforsyning og vandkvalitet, systemvedligeholdelse og reparationer, herunder opdateringer af hardware og software.

 • Cloud-baseret 24-timers overvågning
 • Advarsler via sms/e-mail
 • Månedlige rapporter med analyse af ledningsnettet og vandkvaliteten
 • Kundesupport
 • Systemvedligeholdelse og reparationer inkl. hardware- og softwareopdateringer
Kontakt os for at komme igang!